CAO Golfbranche
Op 20 juli heeft de CAO commissie een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden. Dat is goed nieuws. De NVG is dan ook positief over dit resultaat.

Cao onderhandelingsresultaat
In de afgelopen maanden hebben de werkgevers in de Golfbranche, verenigd in de NVG, een intensief proces doorlopen om te komen tot een nieuw en lang verwacht cao akkoord. Om daar te komen hebben we in samenwerking met vakbond De Unie het zogenaamde DigiC proces doorlopen. In dit proces hebben werknemers in de branche middels panelgesprekken en een uitgebreide enquête hun inbreng kunnen leveren. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Innervoice.
Lees hier de resultaten van dit onderzoekstraject.

Nog nooit eerder hebben we in de branche op deze wijze en met zoveel betrokkenheid van werknemers de cao onderhandelingen voorbereid. Het heeft er toe geleid dat we in de onderhandelingen een constructieve dialoog hebben kunnen voeren over wat voor werknemers en werkgevers in de branche belangrijk is en hoe we die belangen zo goed mogelijk kunnen verenigen. In deze dialoog waren ook vakbonden FNV en VHP2 vertegenwoordigd.

Voorstellenbrief vakbond
Lees hier de voorstellenbrief van De Unie.

Onderhandelingsresultaten
Deze dialoog heeft onlangs geleid tot een cao onderhandelingsresultaat met álle betrokken vakbonden. Lees hier het onderhandelingsresultaat.
Lees hier de reactie van de CAO commissie op dit onderhandelingsresultaat.

Werknemers mogen stemmen
Het onderhandelingsresultaat wordt nu, wederom door onafhankelijk onderzoeksbureau Innervoice, voorgelegd aan álle werknemers in de branche middels een peiling. Werknemers hoeven geen lid te zijn van een vakbond om hun stem te mogen geven. Indien een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de cao stemt, zal De Unie haar handtekening onder de cao zetten en worden de afspraken uit het onderhandelingsresultaat definitief. Naast deze peiling zullen FNV en VHP2 een ledenraapleging organiseren onder hun leden. Op 2 augustus licht de NVG het onderhandelingsresultaat toe aan de werkgevers. Via de werkgevers worden de werknemers uitgenodigd om te stemmen.

Hoe kan ik stemmen?
Voor je gaat stemmen vinden wij het van belang dat je je goed informeert over de inhoud van het onderhandelingsresultaat. Lees bijvoorbeeld hier de toelichting door vakbond De Unie op het resultaat. Via deze pagina heb je ook de mogelijkheid om vragen te stellen in het geval iets niet duidelijk is. Ben je werknemer in de Golfbranche en val je onder de cao? Dan kun je via deze link je stem uitbrengen en voorzien van een toelichting.