Protocol Verantwoord Sporten april 2020 (concept)

Dit algemene protocol voor de sport is in samenwerking tot stand gekomen door het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en hun aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Het protocol wordt medeondertekend door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Prof. Dr. M.J.M. (Mai) Chin A Paw, Sociale Geneeskunde VU ondersteunt dit initiatief: “Regelmatige lichaamsbeweging is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid: Bewegen helpt om de kans te verkleinen op hoge bloeddruk, hart- en vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere chronische aandoeningen.

En meer specifiek voor Corona: lichaamsbeweging stimuleert je immuunsysteem, verbetert de conditie van hart en longen, verbetert je humeur en vermindert gevoelens van angst en stress.

Voor kinderen is lichaamsbeweging essentieel voor een optimale groei en ontwikkeling. Ik pleit er dan ook voor dat sportaccommodaties zo snel als mogelijk weer op een verantwoorde manier worden geopend. De opzet van het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een goed initiatief hiervoor.”

Dit protocol bestaat uit twee onderdelen. Een algemeen deel voor de sport in het algemeen aangevuld met een meer specifiek onderdeel per type sport.

Download hier het concept protocol >>> (update 24-04-2020)
Download hier de posters (update 24-04-2020)