Protocol & Posters – Golf & Corona

Hieronder is documentatie te raadplegen/downloaden die betrekking heeft op de golfbranche en de Coronacrisis.
Protocol Verantwoord Sporten en Golf – 08-05-2020
Protocol Verantwoord Sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar – van NOC*NSF
Protocol Verantwoord Sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar – april 2020
Stappenplan jeugdgolf

De posters zijn hieronder te downloaden:
01 looprichting vooruit
02 looprichting links
03 looprichting rechts
04 toilet gesloten
05 clubhuis gesloten
06 houd 1,5m afstand
07 richtlijnen handen wassen
08 vermijd fysiek contact
09 digitale scorekaart
10 ballenmandje reinigen
11 stop
12 vanaf 13 jr & volwassenen
13 veiligheid, hygiëne golfers
14 veiligheid, hygiëne medewerkers
15 tot 12 jr.
16 regels individuele golfer
17 je hebt wel/niet gereserveerd
18 horeca gesloten
19 desinfecteer handen
20 kleedkamer gesloten
21 verboden toegang
22 fijn dat je er weer bent
23 bunker
24 maximum aantal personen
25 oefengreen
26 bunker A1
27 handicart
28 oefengreen A1
29 maximum aantal personen A1
30 handicart A1

 

Verder zijn er een aantal golfgerelateerde websites, pagina’s met informatieve documentatie over Golf & Corona die up-to-date gehouden worden.
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/corona NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq