Protocol & Posters – Golf & Corona

Hieronder is documentatie te raadplegen/downloaden die betrekking heeft op de golfbranche en de Coronacrisis.
Protocol Verantwoord Sporten en Golf – Horeca – update 03-08-2020
Protocol Verantwoord Sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar – van NOC*NSF – update 31-07-2020
Protocol Verantwoord Sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar – april 2020
Stappenplan jeugdgolf

De nieuwe posters zijn hieronder te downloaden (update 02-07-2020).
Maatregelen jeugdgolfers t/m 18 jaar (formaat 700*1000)
Maatregelen jeugdgolfers t/m 18 jaar (formaat A4)
Maatregelen jeugdgolfers t/m 18 jaar (formaat A1)
Maatregelen golfers vanaf 19 jaar (formaat 700*1000)
Maatregelen golfers vanaf 19 jaar (formaat A4)
Maatregelen golfers vanaf 19 jaar (formaat A1)
Maatregelen voor de individuele golfer (formaat 700*1000)
Maatregelen voor de individuele golfer (formaat A4)
Maatregelen voor de individuele golfer (formaat A1)
Maatregelen veiligheid en hygiëne (formaat 700*1000)
Maatregelen veiligheid en hygiëne (formaat A4)
Maatregelen veiligheid en hygiëne (formaat A1)
Richtlijnen horeca


Verder zijn er een aantal golfgerelateerde websites, pagina’s met informatieve documentatie over Golf & Corona die up-to-date gehouden worden.
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/corona NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq