Players 1st – “Inzicht is goud waard”

Players 1st – “Inzicht is goud waard”

De NGF, PGA en NVG zijn een samenwerking aangegaan met het Deense softwarehuis Raw Milk, producent van geavanceerde software voor klanttevredenheidsonderzoeken. Na een pilot met 9 golfbanen in Nederland is besloten het programma “Players First” uit te rollen om hiermee de golfbanen, clubs en pro’s meer inzicht te geven in de beoordeling van hun diensten en producten door hun klanten. Tijdens het afgelopen NVG congres is er een presentatie gegeven over de resultaten van de pilot.

Enquêtes
Het systeem werkt met enquêtes die straks geautomatiseerd worden verzonden naar de spelers. De golfbanen krijgen inzicht in de resultaten d.m.v. een interactief dashboard dat een breed en diep inzicht geeft. Er zijn 4 enquêtes beschikbaar in het systeem:

  • Nieuwe golfers
  • Bestaande leden
  • Greenfeespelers
  • Opzeggende leden

De NGF, PGA en NVG stellen de enquêtes voor de nieuwe golfers en opzeggers gratis beschikbaar aan alle clubs/banen in Nederland. Enquêtes voor leden (euro 500,- per jaar) en greenfeespelers (euro 300,- per jaar) kunnen bijbesteld worden door de golfbanen/clubs in Nederland.

Nationaal en Internationaal
Nederland is het 5e land dat met het systeem gaat werken. In Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken geven de resultaten van het systeem zeer goed inzicht in de performance van club/baan/golfschool, inclusief benchmarks. Door samen te werken kunnen niet alleen banen onderling gegevens vergelijken, maar ook internationaal is er uitwisseling mogelijk.

Doe mee
Graag vernemen wij het van u als u mee wil doen met uw golfclub/baan/school. U kunt zich opgeven een e-mail te sturen naar ms@nvg-golf.nl