Platform Ondernemende Sportaanbieders

Sport en bewegen wordt op alle niveaus (EU, Den Haag en lokaal) nog steeds vooral benaderd vanuit de traditionele sportkolom: clublid – vereniging – sportbond. Dat gaat voorbij aan de trend, waarbij inmiddels ruim 5 miljoen Nederlanders bij ondernemende aanbieders sport. Om die reden is het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) opgericht. Zodat ook u, als ondernemer, mag meepraten over de uitvoering van lokale sportakkoorden.

Zoals u weet is de NVG een van de initiatiefnemers van het POS. Samen met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) de Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON), Sportfondsen Nederland, de branchevereniging voor ondernemers in de watersport (HISWA) en  de branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche (NL Actief) heeft de NVG het POS opgericht met als missie: Meer Nederlanders in staat stellen te sporten.

Het POS richt zich op het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders en zorgt ervoor dat deze ondernemers aan tafel mogen met beleidsmakers en politici. Daarnaast heeft deze samenwerking de grote meerwaarde dat verschillende brancheorganisaties kennis en ervaringen met elkaar delen. Daardoor hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

Sportakkoord
De minister van Sport (VWS), de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit akkoord moet er o.a. voor zorgen dat  meer mensen gaan sporten, sportaccommodaties drukker bezocht worden en de topsport blijft bestaan. Het akkoord richt zich voornamelijk op verenigingen en het POS zorgt ervoor dat de belangrijke rol van ondernemende sportaanbieders, zoals maneges, niet vergeten wordt.

Het Nationale Sportakkoord bestaat uit lokale sportakkoorden die door de gemeenten verder ingevuld moeten worden. Als ondernemende sportaanbieder kunt u in uw gemeente meedenken over (één van) de zes thema’s van het akkoord:

  • Inclusief Sport en Bewegen; iedere Nederlander een leven lang sportplezier
  • Duurzame Infrastructuur
  • Vitale Aanbieders
  • Positieve Sportcultuur
  • Vaardig in Bewegen
  • Topsport die Inspireert

Samen met andere verenigingen en ondernemers kunt u aan tafel om handen en voeten te geven aan het lokale sportakkoord. U kunt zich aanmelden bij de Adviseur Lokale Sport in uw gemeente. NLActief heeft een filmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt wat het Sportakkoord voor sportclubs betekent en hoe ondernemers kunnen bijdragen aan de uitvoering van lokale sportakkoorden. Bekijk het filmpje hier.