Ook in 2021 coronacompensatie op de factuur van Buma, Sena

Goed nieuws! Horecaondernemers worden ook over de lockdown periode van 2021 gecompenseerd op de Buma en Sena factuur. De compensatie geldt ook voor bedrijven waarvan één onderdeel verplicht moest sluiten en waarvoor auteursrechten betaald moesten worden. Wij leggen uit hoe de afspraken tot stand zijn gekomen, wat ze voor jou betekenen en hoe het zit met de facturatie.

Compensatie voor 2020
Tijdens de eerste lockdown in 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen brancheorganisaties en Buma en Sena over een coronacompensatie. In de periode 14 oktober tot en met 31 december 2020 vond er – vanuit Buma en Sena – een tweede compensatie/restitutie plaats.

Nieuwe afspraken voor compensatie 2021
Het jaar 2021 begon voor de horeca – en andere branches – in een lockdown situatie. Wij zijn , samen met MKB Nederland en andere brancheorganisaties vrijwel meteen in gesprek gegaan met Buma en Sena over een coronacompensatie voor 2021.

Het bedrijfsleven (NVG, samen met o.a. Hiswa/Recron, INretail, KHN, Bovag en MKB Nederland) heeft gezamenlijk gesprekken gevoerd met o.a. Buma en Sena. Vorige wee resulteerden de gesprekken in een regeling voor 2021. Er komt een tegemoetkoming voor de ellende van ondernemers die (geheel of gedeeltelijk) verplicht gesloten zijn of zijn geweest. Deze regeling doet ook recht aan de belangen van artiesten/muzikanten. Deze groep lijdt ook immers onder de coronamaatregelen.

De afspraken voor 2021 luiden als volgt:

  1. In verplicht gesloten sectoren met commercieel publiekstoegankelijke ruimten vindt 100% compensatie van de licentievergoeding plaats over de door de Rijksoverheid verplicht gesloten periode als gevolg van Covid-19. Indien er sectoren zijn die op grond van de verplicht gesloten periode 15 december tot en met 31 december 2020 nog niet gecompenseerd zijn door Buma en Sena, zal een aanvullende compensatie door Buma en Sena worden meegenomen in de afhandeling van de compensatie over de verplicht gesloten periode 2021.
  2. Voor alle commerciële instellingen met publiekstoegankelijke ruimten waarbij sprake is van specifieke verplicht gesloten bedrijfsonderdelen op last van de Rijksoverheid, vindt compensatie plaats van 100% van de desbetreffende licentievergoeding over de verplicht gesloten periode welke staat vermeld op nl. Hieronder vallen bijvoorbeeld licenties voor het gebruik van muziek- en/of Tv in het horeca- en fitnessgedeelte van: Hotel, Recreatiesector, Zwembaden, Tuincentra, Detailhandel

Komt er opnieuw een lockdown in 2021, dan volgt er een nieuw overleg.

Over de facturatie voor 2021
Namens Buma en Sena factureert de NVG (met korting) aan leden die zich voor de muziekregeling hebben aangemeld. Volgende week maken we concrete afspraken over de facturatie voor 2021. Naar verwachting zal er vanaf de tweede helft van juli worden gefactureerd. Zodra dit concreet is zullen we jou daarover berichten.