Klanttevredenheidsonderzoeken

Beschikbaarheid Golfprofessionals

 • + -

  Lees meer

  Tevredenheid van leden is belangrijke managementinformatie die in het dashboard van golfbanen niet kan ontbreken om de juiste richting op te kunnen sturen. Mensen worden steeds kritischer en technologische ontwikkelingen stellen hen in staat om hun ervaring vaker en gerichter naar een groot publiek te communiceren. Hierdoor maakt tevredenheid en loyaliteit meer dan ooit het verschil tussen ledengroei of krimp, winst of verlies.
  Dit is de reden geweest dat de NVG een aantal jaar terug is begonnen met het faciliteren van tevredenheidsonderzoeken op golfbanen. De tevredenheidsonderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd vormen de benchmark ledentevredenheid welke u
  Via NVG-SurveyGizmo is de mogelijkheid geboden voor golfbanen om de tevredenheid van haar leden te onderzoeken en te vergelijken met andere golfbanen. De onderzoeken zijn gebaseerd op een standaard vragenlijst waardoor het maken van een vergelijking mogelijk is. 22 golfbanen hebben in 2011 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar leden.
 • + -

  Lees meer

  Om tijdens het seizoen optimale transparantie te creëren, is in samenwerking met PGA Holland en DGTF een inventarisatielijst opgesteld van golfprofessionals (in opleiding) die beschikbaar zijn voor het geven van golfclinics. Voor zowel de golfaccommodatie als de golfprofessional en win-win situatie. De gegevens van de golfprofessional worden verspreid onder het overgrote deel van de Nederlandse golfbanen. Voor de golfbanen het voordeel dat de informatie om professionals in te huren gelijk voor handen is.
  De lijst is door de NVG opgesteld en aan wijzigingen onderhevig. De lijst zal up-to-date worden gehouden. De NVG is niet verantwoordelijk/kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de service die de golfprofessional levert. (update 25-07-2013)

Ontwikkeling Rondes en Golfers Nederland

Ontwikkeling Rondes en Golfers Nederland Jaarapportages

 • + -

  Lees meer

  Deze rapportage wil inzicht geven in recente ontwikkelingen, ten behoeve van golfverenigingen, golfbaanexploitanten, initiatiefnemers van nieuwe golfaccommodaties, golfbaanleveranciers, golfprofessionals, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden.
  Zij gaat dieper in op de gegevens over leeftijden en geslacht per type golfer die elk kwartaal in Golfbranche monitor verschijnen. De bijlage van deze editie omvat een nieuwe kaartenrapportage zoals deze ook in Visie2015 is gemaakt. Mocht u deze versie hardcopy willen ontvangen dan kunt u deze opvragen bij het bureau van de NVG.

Profielanalyse

Projecten Golfbanen in Nederland

 • + -

  Lees meer

  De NVG publiceert periodiek een overzicht van de golfbaaninitiatieven die er in Nederland zijn. Per project wordt o.a. de plaats, regio en grootte van de aan te leggen golfbaan aangegeven. Online is een nieuwe update te downloaden. Het overzicht is bijgewerkt tot 22-05-2013.

  golfbaanprojecten overzicht

  Download 275.96 KB 378 downloads

MEDESPELERS EN TEGENSTANDERS

Toekomstvisie Stichting Handicart

 • + -

  Lees meer

  Dit onderzoek gaat in op verschillen en overeenkomsten in de betekenissen die vrije golfers/D-leden en golfclubleden van middelbare leeftijd geven aan een actieve betrokkenheid bij de golfsport en golfvereniging. De golfsport is de afgelopen jaren voornamelijk gegroeid met golfers die relatief weinig golfen: vrije golfers en D-leden. In deze rapportage wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe het komt dat deze mensen nauwelijks de gang naar de golfbaan maken.
  Het betreft een kwalitatief onderzoek waarin negen greenfeespelers en negen golfclubleden van middelbare leeftijd zijn geïnterviewd die op uiteenlopende golfbanen in Nederland hebben gespeeld.
 • + -

  Lees meer

  In samenwerking tussen Creative Marketing Results, de NGF en de NVG heeft Stichting Handicart een toekomstvisie ontwikkeld. Het betreft een onderzoek die maatschappelijke en sportspecifieke ontwikkelingen onder ouderen combineert met een kwantitatief onderzoek onder golfers en golfbanen. Ook een analyse van de database van Stichting Handicart zelf (pashouders en donateurs) maakt deel uit van de toekomstvisie.

  toekomstvisie

  Download 1.29 MB 268 downloads

Visie 2015