Onderzoek Communicatie door Bob Stassen

Onderzoek Communicatie door Bob Stassen

Sinds 31 augustus is Bob Stassen, student aan de Hanze Hogeschool Groningen, werkzaam bij de NVG. In de laatste (4e-jaars) fase van zijn studie zal hij een afstudeeropdracht van vijf maanden uitvoeren waarbij hij de communicatieprocessen bij de NVG kritisch gaat onderzoekenwaar nodig helpen een nieuw communicatiesysteem te implementeren.

Communicatie is een van de belangrijkste instrumenten voor ons als branche- en werkgeversorganisatie. Het ontsluiten van kennis die in de branche aanwezig is, het met elkaar in verbinding brengen van leden in regio’s en nationaal zijn belangrijk functies van een brancheorganisatie. Sinds de start van het digitale tijdperk is de manier van communiceren sterk veranderd en is het belangrijk om mee te gaan met de trends en ontwikkelingen.

Bob gaat met betrokken partijen in gesprek om hun ideeën, wensen en mogelijkheden te inventariseren. Als u interesse heeft om hier aan deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: projecten@nvg-golf.nl.