Het regio-overleg

De regio-overleggen zijn een van de belangrijke pijlers binnen de NVG. Jaarlijks komt golfbaaneigenaren, managers en bestuurders van aangesloten golfbanen- en clubs 3 keer bij elkaar om met elkaar te praten over ontwikkelingen in de branche, over tal van zaken die met de exploitatie van golfbanen te maken hebben en worden er nieuwe initiatieven ontplooit.

Er is een verdeling gemaakt in 6 regio's, te weten;

  • Limburg
  • Brabant
  • Oost (Gelderland & Overijssel)
  • Noord (Groningen & Friesland & Drenthe)
  • Zuid-Holland & Zeeland
  • Noord-Holland & Utrecht

In iedere regio wordt de NVG vertegenwoordigd door een van de bestuursleden en de directie. 
De overleggen worden gecoördineerd door het NVG-bureau.