WAT DOET DE NVG?


De NVG is het collectief van de golfbanen in Nederland, opgericht in 1990 door deze golfbanen. Alleen staan golfbanen minder sterk dan verenigd in een collectief. Belangenbehartiging en kennisdeling zijn de belangrijkste motieven van de branche- en werkgeversvereniging. De organisatie is hier dan ook op ingericht. Graag brengen wij u op de hoogte van de kernactiviteiten. Wij denken dat het ook voor alle golfbaanexploitanten van belang is om lid te zijn van de NVG.

Collectieve belangenbehartiging bij leveranciers en overheid

Op het gebied van belangenbehartiging doet de NVG het volgende;
 - Onderhouden van contacten met diverse organisaties en instanties (o.a. NGF, PGA, NGA, TURF), de vakbonden voor de CAO en opleidingsinstituten;
 - Aansluiting bij MKB Nederland, contact met de overheid en bij de European Golf Course Owners Association (EGCOA) voor
   belangenbehartiging op Europees niveau;
 - Samenwerking met leveranciers om d.m.v. gezamenlijke inkoop betere voorwaarden te creëren voor de leden.

Kennisuitwisseling

Door veranderde marktomstandigheden voor de golfbranche is er logischer wijs een sterke toename van de behoefte aan kennisuitwisseling bij de golfbanen in Nederland. De NVG geeft hier vorm aan door verschillende initiatieven om kennisoverdracht te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn;
 - Regio-overleggen;
 - Lidmaatschap NGCOA, onze Amerikaanse zusterorganisatie levert een schat aan informatie over de exploitatie van golfbanen;
 - Website NVG, via onze website en e-mail nieuwsbrieven houden we leden, relaties, partners, sponsoren en andere geïnteresseerden op de
   hoogte van allerlei ontwikkelingen en nieuws;
 - Diverse commissies diepen onderwerpen uit die van belang zijn voor de leden.
 - Het Nationaal Golf Congres & Beurs wordt jaarlijks door de NVG georganiseerd.
 - Golf Management Academy, waar diverse opleidingen en trainingen aan bod komen;
 - De NVG doet met regelmaat onderzoek naar de laatste ontwikkelingen en trends in de golfbranche.

Ontwikkeling

De NVG tracht, samen met de NGF en de PGA, te komen tot een gebalanceerde groei van golf in Nederland. De ontwikkeling van vraag en aanbod moeten in goede balans met elkaar blijven. Er worden initiatieven genomen om meer Nederlanders te laten golfen. De Nationale Open Golfdagen zijn daar een mooi voorbeeld van.