Wat doet de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties?
De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) is dé ondernemersorganisatie voor de golfaccommodaties in Nederland en vertegenwoordigt ruim 75% van de volwaardige golfbanen in Nederland. De NVG behartigt de belangen van haar leden, draagt zorg voor kennisuitwisseling en – ontwikkeling en maakt zich sterk voor de ontwikkeling van golf in Nederland.

Op basis van actuele trends en ontwikkelingen en de visie van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties daarop, worden onderstaande ambities en uitdagingen voor golfaccommodaties en in het verlengde daarvan voor de NVG gedefinieerd.


Rol en toegevoegde waarde NVG op ontwikkelen
De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG):
– behartigt de belangen van haar leden;
– ondersteunt deze ondernemers in hun bedrijfsvoering;
– faciliteert kennisontwikkeling en kennisdeling;
– werkt (samen) aan het imago van de golfbranche en –sport in Nederland.

De NVG is het (vrijwillige) collectief van de golfbanen in Nederland. In 2015 hebben de leden van de NVG zich uitgesproken over het belang van het bestaan van de NVG. Leden hebben gekozen voor het collectiviteitsmodel: samen sterk staan. Als belangrijkste focuspunten kwam naar voren dat het collectief zich ten eerste moet richten op de belangenbehartiging van de leden gevolgd door kennisuitwisseling. Voorwaarde is een sociaal coherent netwerk van leden.

Door een sterke bottom-up en regionale aansluiting met 130 leden is het netwerk van de NVG sterk in het delen van kennis en kunde, trends en kansen. Hierdoor kan de NVG de branche in beweging krijgen.


Betrokkenheid
De leden zijn sterk betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties door:
– 6 regio-overleggen met meerdere overleggen per jaar per regio;
– nationaal Golf Congres met ca 450 bezoekers per jaar;
– meerdere werkgroepen en commissies (leden NVG en derden);
– goed gelezen nieuwsbrief (4.500 adressen);
– actief bestuur en kantoor.


Kernwaarden
Kernwaarde van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG): collectieve belang dienen en kennisuitwisseling faciliteren. De branche in staat te stellen meer structurele omzet te genereren. Aantal acties hiervoor:
– onderzoek doen naar motieven van (nieuwe) spelers;
– leden betrekken, kennis en kunde delen, activeren;
– strijdplan opzetten om de nieuwe golfer vast te houden;
– de centrale digitalisering van starttijden biedt kansen en bedreigingen voor de leden van de NVG. De NVG heeft hier een groot belang te behartigen. Enerzijds om de toegang tot starttijden te vereenvoudigen en anderzijds om een potentieel gevaar van afhankelijkheid van een derde partij te ondervangen.