Van Spronsen & Partners horeca-advies werkt samen met de NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties) om quickscans voor onze leden aan te bieden. Dit om het bestuur en/of management van golfaccommodaties meer inzicht te geven in hun horeca exploitatie. De verrichten werkzaamheden bestaat uit:

1. Bezoek bedrijf en eerste gespreksronde
Er wordt een bezoek gebracht aan de horeca op de desbetreffende golf accommodatie om een indruk te krijgen van het concept. Tevens vind een eerste gespreksronde plaats met de ondernemer, bestuur of management en eventuele andere relevante partijen (zoals bijvoorbeeld de accountant). De gesprekken gaan in op de volgende zaken:
• Prestaties van het horecabedrijf (omzetten, inkopen, personeelsbeleid, winst);
• Visie op gerealiseerde situatie en de ontwikkelingen;
• Eventuele operationele knelpunten;
• Eventueel beoogde oplossingen en reeds genomen maatregelen;

2. Bondige beoordeling concept

• Bedrijfsconcept;
• Faciliteiten, oppervlaktes en capaciteit;
• Assortiment en product niveau;
• Prijsniveau en –beleid;
• Marketing- en promotionele activiteiten, reviews en recensies;
• Pand, beschikbare ruimtes en routing van gasten.

3. Financiële analyse
Analyse van de jaarrekeningen en andere beschikbare financiële rapportages (maand- of kwartaaloverzichten) van de afgelopen vijf jaar. De financiële analyse behandeld de volgende onderdelen:
• Beoordeling omzetontwikkeling en analyse van het seizoen patroon.
• Analyse van horecabesteding per ronde en een vergelijking met normcijfers.
• Analyse van horeca omzet per dagdeel/servicemoment en inzicht in effectiviteit van openingstijden van de horeca op de golf accommodatie.
• Beoordeling inslag naar omzetgroepen (keuken, dranken en overige) en vergelijking met normen voor vergelijkbare bedrijfsvoeringen.
• Beoordeling personeelskosten en managementvergoeding.
• Analyse en beoordeling overige exploitatiekosten. Analyse van de algemene kosten, huisvestingskosten en verkoopkosten in relatie tot geldende normen voor soortgelijke bedrijven.
• Analyse en beoordeling financieringsopzet en kapitaallasten. Analyse financieringsstructuur en voorwaarden. Beoordeling van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) en een vergelijking met normcijfers.
• Analyse en beoordeling pachtsom of huursom en een vergelijking met normcijfers.
• Analyse en beoordeling bedrijfsresultaat. Beoordeling van het nettoresultaat ten opzichte van het omzetniveau en analyse en beoordeling van de cash flow en betalingscapaciteit.

4. Financiële projectie
• Omzetprognose: op basis van de gerealiseerde omzetten uit het verleden wordt een omzetprognose voor de komende drie jaren opgesteld.
• Opstellen exploitatieprognose voor de komende 3 jaren.
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten wij de volgende gegevens/documenten opvragen:
• Recente menukaart (dranken en gerechten) met prijzen.
• Jaarrekening 2019, 2020, 2021, 2022.
• Maandoverzichten van de afgelopen vier jaar, of in ieder geval het omzetverloop per maand in 2018, 2019 en 2022.
• Het aantal leden, het aantal greenfee spelers en het totaal aantal ronden dat gelopen is in de jaren 2018-2022.
• Uitsplitsing van de omzet naar dagdelen en/of aantal gasten of bonnen waar mogelijk.

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren ontvangen wij de gegevens/documenten:
• Recente menukaart (dranken en gerechten) met prijzen.
• Jaarrekening 2019, 2020, 2021, 2022.
• Maandoverzichten van de afgelopen vier jaar, of in ieder geval het omzetverloop per maand in 2018, 2019 en 2022.
• Het aantal leden, het aantal greenfeespelers en het totaal aantal ronden dat gelopen is in de jaren 2018-2022.
• Uitsplitsing van de omzet naar dagdelen en/of aantal gasten of bonnen waar mogelijk.
• Ingevulde opdrachtbevestiging, klik hier voor orderbevestiging.

Aanmelden kan door te mailen naar leonievanspronsen@spronsen.com (incl. gegevens/documenten)

Kosten
De kosten voor bovenstaande werkzaamheden bedragen normaliter € 3.250,= (excl. BTW), echter ontvangen NVG leden een speciale korting van € 500,=. De kosten voor deze quickscan bedragen dan ook € 2.750,= voor NVG leden.

Lees hier de leveringsvoorwaarden van Van Spronsen & Partners Groep