De mening van onze leden telt. Om deze mening gemakkelijk en snel te horen, maken we gebruik van de NVG quick poll. Via een online tool stellen we korte vragen aan alle leden om feedback over uiteenlopende onderwerpen te verkrijgen. De vragen worden in de regioapps gesteld, waardoor iedereen direct met zijn/haar telefoon de vragen kan beantwoorden. Laat u horen via de NVG quick poll! De uitslag van iedere quick poll delen we ook in de regioapp.

Heeft u zelf een vraag of onderwerp waarover u benieuwd bent naar de mening van alle leden? Dan kunt u uw onderwerp of vraag aandragen. De NVG zorgt er dan voor dat de vraag aan alle leden gesteld wordt en deelt de uitslag met u! Deze tool is gratis te gebruiken voor leden van de NVG.

Enquête
Naast de quick poll biedt de NVG ook de service aan om gratis enquêtes te versturen via de enquêtetool van de NVG. Wanneer u een onderzoek wilt uitvoeren, kunt u de vragenlijst opsturen naar de NVG. De NVG zet deze vragen in de enquêtetool, waarna u de enquête kunt delen met de potentiële respondenten. Na het onderzoek krijgt u de resultaten opgestuurd.

Deze mogelijkheid is alleen voor de leden van de NVG.

Overzicht gehouden NVG Quick Polls

NVG Quick Poll – personeelsbezetting

NVG Quick Poll – Horecaprijzen