NVG Ontwikkeling Manager

Dit pakket is speciaal voor alle managers en afdelingshoofden van golfbanen. De Golf Academy heeft een pakket met elearnings samengesteld die het meest toepasbaar zijn voor een manager en afdelingshoofd. Het pakket bestaat uit 10 verplichte cursussen en daarnaast nog 5 cursussen die u naar eigen wensen kunt toevoegen aan het pakket.

Na het behalen van een certificaat ontvangt u een e-learning certificaat. Indien u alle 15 vooraf gekozen cursussen behaald zijn ontvangt u het NVG Ontwikkeling Manager Certificaat, erkend door de Golf Management Academy.

Kosten zijn €595,- voor leden van NVG en €895,- voor niet leden. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. 
U heeft 1 jaar toegang tot de cursussen in de online leeromgeving.

Daarnaast biedt het pakket NVG Ontwikkeling Manager toegang tot maar liefst meer dan 300 elearnings om uzelf nog verder te ontwikkelen als manager. Tenslotte krijgt u ook inzicht in uw eigen kunnen dankzij de uitgebreide scans en metingen. Hierdoor krijgt u inzicht in uw eigen situatie, sterktes en verbeterpunten.

De cursussen die voor u geselecteerd zijn:


Arbeidsverzuim praktische benadering

Studieduur: 1 uur  (met verdiepingsstof 2,5 uur)

Een praktische benadering van het onderwerp arbeidsverzuim aan de hand van een reeks interviews met de expert bij uitstek: Jacco van den Berg.


Conflicthantering

Studieduur: 1 uur

Voor veel mensen geldt dat het omgaan met conflicten een belangrijke component is van hun dagelijkse werkzaamheden. Denk als voorbeeld maar eens aan een leidinggevende die vaak moet bemiddelen in conflictsituaties. Merkwaardig genoeg hebben veel mensen nooit een verdieping op dit punt aangereikt gekregen. Laat staan dat ze in een spiegel hebben kunnen kijken om hun eigen stijl te herkennen. En deze cursus biedt niet alleen de noodzakelijke kennis maar ook die unieke spiegel. Met deze test/cursus krijgt u inzicht in de manier waarop u met conflicten omgaat en hoe u zich op dit punt kunt verbeteren.


Feedback

Studieduur: 2 uur

Een cursus die niet alleen over het geven maar ook over het nemen van feedback gaat. De bekende trainer Peter Oosting is uw instructeur.


HRM delegeren en probleemoplossen

Studieduur: 16 uur

Iedere manager heeft minimale kennis op gebied van HRM nodig. Dit gedeelte gaat over het oplossen van delegeren en oplossen van problemen. Een must voor managers!


Leiderschap en persoonlijkheid

Studieduur: 16 uur

Een uitstekende inleiding over leiding. Wat speelt er bij managers? Welke competenties zijn van belang?


Management basis

Studieduur: 20 uur

Verbeter uw managementvaardigheden met de e-learning Management basis. Een kennismaking met echt management. Geeft een overzicht van de belangrijkste managementonderwerpen. Met de vele interviews op video van wereldtoppers op gebied van management biedt deze cursus niet alleen kennis, maar vooral ook inspiratie.


Marketing, een inleiding

Studieduur: 6 uur

In deze inleidende cursus in de marketing leert u de basisbegrippen van de marketing. Het gaat dan om begrippen als product-marktcombinatie, de marketingmix. Vervolgens dagen we u
uit om vanuit uw eigen werkveld en uw eigen doelstellingen een marketingaanpak te bedenken. Marketing is nooit iets afstandelijks: het gaat altijd om een concrete situatie. 


Met druk en tegenslag omgaan

Studieduur: 2 uur

Basisvaardigheden: druk en tegenslag komen bij alle functies voor. Waar gaat het om en wat kunt u doen.


Webinar: Beslissingskracht: beslissen met impact

Studieduur: 30 minuten

In dit webinar leert u snel beslissingen te nemen aan de hand van de juiste prioriteiten. U leert uitstelgedrag voorkomen en wordt pro actiever naar uzelf en uw omgeving.


Webinar: De balans tussen werk en thuis


Studieduur: 30 minuten

De balans tussen werk en privé en het omgaan met stress houden ons bewust of onbewust voortdurend bezig. De spreker van dit webinar is Ingrid Schoen.


Webinar: Effectief vergaderen


Studieduur: 30 minuten

Door het volgen van deze praktische richtlijnen garandeert u een productieve meeting. 


Webinar Generatie Y: de generatie van de toekomst

Studieduur: 30 minuten

In deze webinar wordt helder wie generatie Y nou eigenlijk is, wat hun kracht en talenten zijn en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de organisatie. De doelstelling is om organisaties aan te moedigen de werkwereld van zowel jonge honden als oude rotten meer aan te laten sluiten op hun talent, waarbij mensen elkaar inspireren en ondersteunen.


Webinar: Het geheim van groeikracht


Studieduur: 30 minuten

De wereld verandert razendsnel – om hierin succesvol te blijven moet u mee veranderen. Hoe houdt u succes vast? Doet u dat? Wat is daarvoor nodig? Hoe word u een High Performance Organization (HPO), die het structureel en op lange termijn beter doet dan de markt? Wat is het geheim van groeikracht?


Webinar: Leidinggeven aan de nieuwe tijd

Studieduur: 30 minuten

In dit webinar gaat Cees Min in op dilemma’s waarmee leidinggevenden worden geconfronteerd, welke nieuwe vaardigheden nodig zijn en hoe deze op innovatie en snelle wijze te ontwikkelen. Ingegaan wordt op het versterken van het zelflerend vermogen van medewerkers en de rol die managers hierbij spelen.


Webinar: Samenwerken tussen organisaties

Studieduur: 30 minuten

In dit webinar gaan we in op vijf invalshoeken die van belang zijn voor samenwerken: a) werken aan een gedeelde ambitie, b) recht doen aan belangen, c) ontwikkelen van een constructieve dialoog, d) professioneel organiseren van de samenwerking en e) vormgeven van een betekenis gevend proces.


Webinar: Succesvol netwerken

Studieduur: 30 minuten

Hoe zorgt u er voor dat uw netwerk u daadwerkelijk helpt om uw doel te bereiken?