NVG nieuwsbrief – oktober 2019

Avatar
0

In deze nieuwsbrief onder meer:
– Succesvolle Golfstart bij NVG-lid Golfclub Zeewolde
– Groensymposium i.s.m. TuRF-kennisdag – 10 december a.s.
– Algemene Ledenvergadering en golfdag NVG – 30 oktober a.s.
– Resultaten onderzoek duurzame inzetbaarheid golfbranche
– Besparen op afvalkosten (nieuws uit het NVG-Inkoopnetwerk)
– Update Players 1st
– Wijziging subsidieregeling sportverenigingen
– Nieuwe eigenaar Golfbaan Kasteel Engelenburg
– Tips om een hogere response uit enquêtes te krijgen
– Wie wordt Greenkeeper van het Jaar 2020?
– Werken in de golfbranche?
– Anders nog iets?
– Onze partners (leveranciers) zijn

SUCCESVOLLE GOLFSTART BIJ NVG-LID GOLFCLUB ZEEWOLDE!
Half september ging hét boekingsplatform voor de beginnende golfer, Golfstart, van start. Onder andere Golfclub Zeewolde ging aan de slag met dit nieuwe boekingsplatform voor beginnende golfers en niet zonder succes.
‘Wegens succes extra data en plekken beschikbaar’, bericht Golfclub Zeewolde eind september op haar Facebookpagina. De acht beschikbare plekken van het eerste Golfstart lespakket waren al snel volgeboekt. In overleg met de golf-school besloot de club daarom een tweede serie van zes golflessen aan te bie-den op het boekingsplatform. Deze lessen staan wekelijks gepland op een vrij-dag. “Een werkdag is toch niet zo’n goede optie voor de beginnende golfers in onze regio”, vermoedt Bart Beekmans, manager bij Golfclub Zeewolde. “We gaan deze week kijken of we dat programma met de pro’s kunnen aanpassen.” Lees meer >>>

GROENSYMPOSIUM I.S.M. TURF-KENNISDAG – 10 DECEMBER A.S.
Op dinsdag 10 december a.s. vindt het Nationaal Golf & Groen symposium i.s.m. de TuRF-kennisdag plaats in Hotel Restaurant Oud London te Zeist. Door de organiserende partijen NGF, NVG, NGA en TuRF is een boeiend en inspire-rend programma samengesteld. Er worden tal van verschillende workshops aangeboden voor (hoofd)greenkeepers, baancommissarissen, management, bestuur, adviseurs en overige geïnteresseerden. De uitnodiging voor het eve-nement wordt begin november per post en digital verspreid. Wilt u al meer in-formatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN GOLFDAG NVG – 30 OKTOBER A.S.
Op woensdag 30 oktober vindt de jaarlijkse NVG-golfdag plaats, dit jaar bij Golf-club de Dommel. Eindelijk tijd om het afgelopen seizoen te evalueren en de leukste en meest hilarische ervaringen te delen met collega’s. De golfdag wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering. Aanmelden (alleen voor leden) kan nog t/m 28 oktober a.s. per e-mail. Wij verwelkomen jullie graag in Sint-Michielgestel vanaf 09.30u. De vergadering start om 10.00u. Niet bij de vergadering aanwezig? Dan verwelkomen we jullie graag vanaf 11.30. Om 12.30u is de shotgun start.

RESULTATEN ONDERZOEK DUURZAME INZETBAARHEID GOLFBRANCHE
In de afgelopen decennia is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Werknemers krijgen te maken met organisatieveranderingen, wisselen steeds vaker van baan en moeten langer doorwerken. Bovendien ontwikkelt de Nederlandse economie zich steeds meer tot een 24-uurseconomie, waarin op alle momenten van de dag geproduceerd en geconsumeerd kan worden. Daarin wordt een bepaalde flexibiliteit verlangd van werknemers op gebied van werktijden, vaardigheden en beschikbaarheid. Tegelijkertijd hebben werknemers zelf juist behoefte aan meer autonomie en zeggenschap over de inhoud van hun werk en werktijden, om werk en privé zo goed mogelijk te kunnen combineren. Door deze ontwikkelin-gen is het zowel voor bedrijven als voor werknemers van belang dat zij hun werk vitaal, competent, betrokken en met plezier kunnen doen. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Kortom: dat ze duurzaam inzetbaar zijn. Cao-partijen in de Golfbranche hebben in de cao de afspraak gemaakt om een onderzoek te laten uitvoeren naar de wijze waarop duurzame inzetbaarheid binnen de golfbranche succesvol kan worden vormgegeven. De resultaten van dit onderzoek zijn ver-werkt in een rapportage die u kunt downloaden op de NVG-website.

NIEUWS UIT HET NVG-INKOOPNETWERK: BESPAREN OP AFVALKOSTEN
Hoe groot of klein je bedrijf ook is. Of je nu net bent begonnen of al heel lang bezig bent. Elk bedrijf wil onderaan de streep zo veel mogelijk winst overhouden. Besparen op de verschillende kostenposten lijkt dan een goede oplossing. Maar heb jij ooit al eens nagedacht over besparen op afvalkosten? En hoe doe je dat eigenlijk? Pas op het moment dat je weet wat voor afval en hoeveel afval je be-drijf produceert kun je er een juiste doelstelling aan koppelen. Welke soorten afvalstromen komen er voor? Op welke manier wordt dit weggegooid (wel of niet gescheiden?) en hoe wordt dit ingezameld? Het in kaart brengen van je afval is de eerste stap naar een besparing. Lees meer >>>

UPDATE PLAYERS 1ST
Steeds meer golfclubs- en banen werken met Players 1st. Dit kalenderjaar ont-vingen wij o.a. aanmeldingen van; Noordwijkse GC, Sallandsche Golfclub De Hoek, Golfclub De Hoge Kleij, GC Zeewolde, GC Zeegersloot, Westfriese GC, Goyer GC, GV De Golfhorst, GC Gaasterland, GC Liemeer, Rijsbergse GC De Turfvaert Haagse Countryclub Groen-Geel en Golf Ockenburgh.
In 2019 zijn tot dusver meer dan 27.500 enquêtes van Players First ingevuld door golfers. Dit levert een schat aan informatie op voor clubs en banen. Op club/baanniveau kunnen gebruikers een eigen analyse maken voor hun baan/club en voor de verschillende dienstgebieden concrete actiepunten be-noemen en vervolgens toetsen. De uitkomsten vormen een prima basis voor een beleidsplan.
Wilt u met uw baan/club ook aan de slag gaan met Players 1st of heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op, per e-mail of telefonisch (020-3306103).

WIJZIGING SUBSIDIEREGELING SPORTVERENIGINGEN
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidie-regeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewij-zigd. Eisen worden verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. Ook de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) gaat veranderen. De nieuwe regelingen gelden vanaf 1 januari 2020. Lees meer >>>
Interesse in speeddates die worden georganiseerd voor sportorganisaties die op zoek zijn naar informatie over de subsidieregeling BOSA en behoefte aan specialistische ondersteuning? Meld u dan hier aan.

NIEUWE EIGENAAR GOLFBAAN KASTEEL ENGELENBURG
Kasteel Engelenburg in Brummen krijgt vanaf januari 2020 een nieuwe General manager. Johan en Carin Agricola stoppen na 15 jaar met de exploitatie van het hotel-restaurant en golfbaan. De golfbaan is al jaren lid van de NVG. In de afge-lopen jaren heeft Johan zich ingezet voor de commissie Golftoerisme. Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar.
De leiding van het bedrijf wordt overgedragen aan Rolf Bloem. Bloem werkte eerder al op het kasteel in Brummen en is er twee jaar geleden ook getrouwd. “Hij begon al voor zijn studie aan de Hotelschool in Den Haag bij ons te werken. Eerst als ambulant. Bloem was mijn eerste keus en hij is een gastheer, op en top”, vertelt Johan Agricola aan Misset Horeca. Lees meer >>>

TIPS OM EEN HOGERE RESPONSE UIT ENQUETES TE KRIJGEN
Players 1st informeert met regelmaat over ontwikkelingen en trends in de markt. Door de vele enquêtes die ze jaarlijks verstuurd voor golfbanen- en clubs in Scandinavië, Duitsland, Spanje, UK, Verenigde Staten en Nederland, beschikt ze over tal van relevante informatie waarmee op landelijk niveau analyses ge-maakt kunnen worden. Ook brengt Players 1st kennis en kunde uit de diverse landen. Dit levert waardevolle informatie en tips. Een aantal tips over hoe meer response uit de enquêtes te halen is hieronder opgesomd.
1) Communicatie in een vroeg stadium via nieuwsbrief
2) Stuur daags voor de enquête een mail naar de leden om hen te informeren
3) Online communicatie via social media en website
4) Offline communicatie door posters, flyers te verspreiden in het clubhuis
5) Zorg voor ambassadeurs die aanwezig zijn op drukke dagen in het clubhuis en op de baan. Zo kan hij/zij golfers interesseren en enthousiasmeren om de enquêtes van Players 1st in te vullen.

WIE WORDT GREENKEEPER VAN HET JAAR 2020?
Onlangs zijn de 4 genomineerden bekendgemaakt voor de titel Greenkeeper of the Year 2020. De jury (die bestaat uit Alexander de Vries, Bruno Steensels, William Boogaarts, Jannes Landkroon en Philippe Mallaerts) heeft de volgende vier genomineerden geselecteerd:
– Allan Salmond, hoofdgreenkeeper Noord Nederlandse Golf & Country Club
– Jef Reynders, greenkeeper/operationeel manager Kempense Golf Club
– Nicolas de Schutter, hoofdgreenkeeper De Drie Eycken
– Tom Maddison, hoofdgreenkeeper The International

Op dinsdag 10 december wordt tijdens het Nationaal Golf & Groen symposium bekend gemaakt wie zich Greenkeeper of the Year 2020 mag noemen.

WERKEN IN DE GOLFBRANCHE?
Bekijk hier de vacatures die worden aangeboden door de golfbanen
Vacatures in het buitenland

ANDERS NOG IETS?
– Brandstichting en vandalisme bij Heemskerkse Golfclub
– Nieuwe puttinggreen bij Golfvereniging Leeuwenbergh
– Nieuwe manager bij BurgGolf Golfclub De Berendonck (Wijchen)
Website beschikbaar met locaties waar de hond mee mag in de baan