NVG nieuwsbrief november 2015

NVG nieuwsbrief november 2015

NVG 25 JAAR

Op 25 december 1990 is de NVG statutair opgericht. Nu, 25 jaar later, kijken we graag samen met leden, partners en relaties terug op de afgelopen jaren en natuurlijk ook vooruit naar de komende jaren. Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum wordt er op donderdag 3 december a.s. een avondvullend programma georganiseerd bij de Goyer Golf & Country Club te Eemnes. Leden, partners en relaties ontvangen per mail een uitnodiging.

 

NATIONAAL GOLF & GROEN SYMPOSIUM 2015

Donderdag 10 december a.s. wordt, i.s.m. de NGF, NGA en DTRF het Nationaal Golf & Groen Symposium 2015 georganiseerd. Het thema van het symposium is “Groen licht voor speelkwaliteit. Slim denken, anders doen”. Onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek, wordt met deelnemende greenkeepers (hoofd en assistent), bedrijfsleiders, managers, adviseurs, bedrijfsleven, opleidingsinstituten, baancommissies, besturen, directies en baanarchitecten op interactieve wijze over oplossingsrichtingen gesproken. U kunt de inschrijving online regelen via de website.

 

VOORDEEL NVG-LEDEN BIJ DEELNAME EGCOA CONGRES

25-27 november is het EGCOA congres in Amsterdam. NVG leden genieten 200 euro korting op de toegangsprijs. Met de code NVGLEDEN kunnen leden de registratie online regelen.

Dit jaar ligt de focus van het evenement op “actie”. Tal van toongevende sprekers van binnen en buiten de golfbranche zullen een presentatie verzorgen, o.a. Jay Karen (NGCOA), Daan Noordeloos (Transavia), dr. Roeland Dietvorst (Neuro Labs), Pieter Storms (Flare Media), Andy Salmon (Scottish Golf), Gregg Patterson (The Beach Club) en Eric Toren (hotellier van het jaar, Yoren Hotel). Lees hier meer over sprekers, programma, locatie, etc.>>>

 

JAARPLANNER

 • 12-11, Georganiseerd Overleg Golfbranche/Sociaal Fonds
 • 12-11, Pensioenoverleg met de vakbonden
 • 13-11, Commissie Opleidingen
 • 18-11, Algemene Ledenvergadering
 • 25-11, EGCOA Conference 2015 (t/m 27-11)
 • 01-12, Regio-overleg Limburg
 • 03-12, 25 jaar NVG
 • 10-12, Nationaal Golf & Groen Symposium 2015
 • 10-12, Greenkeeper of the Year 2015
 • 16-12, Commissie Management Onderhoud Golfbanen
 • 17-12, Golf Awards 2015

 

GOLFBAAN VAN HET JAAR 2015

Voor de verkiezing van Golfbaan van het Jaar 2015 zijn na stemming onder de aangesloten golfbanen- en clubs, 2 banen overgebleven die de meeste voorkeursstemmen ontvingen. Dat zijn Golfbaan Sluispolder en Golf- & Country Club Midden-Brabant. Tijdens de Golf Awards, die op donderdag 17 december a.s. gaan plaatsvinden in Huis ter Duin te Noordwijk, kunnen de aanwezigen hun stem uitbrengen op 1 van deze genomineerde banen. Graag feliciteren wij beide banen van harte met hun nominatie en wensen hen veel succes toe in Noordwijk!

 

VERZEKEREN VAN BUGGY’S

De golfbaan wordt gezien als een openbaar terrein. Op openbaar terrein moet de bestuurder van een motorvoertuig minimaal 16 jaar zijn. Dat geldt ook voor buggy’s en ballenrapers! Buggy’s worden gezien als een gemotoriseerd voertuig in de zin van de wegenverkeerswet. Een van de eisen uit de wet is, dat bestuurder moet beschikken over een geldig rijbewijs. Hiervan is alleen sprake indien de bestuurder 16 jaar of ouder is en beschikt over een bromfietsrijbewijs of t-rijbewijs. Bij schade aan/met de buggy door een bestuurder die jonger dan 16 jaar óf 16 jaar is en geen geldig rijbewijs heeft, zal een verzekeraar veelal geen dekking leveren. De buggy’s worden nl. verzekerd op werkmaterieelcondities. Een van de uitsluitingen op de werkmaterieelpolis is: “niet bevoegde bestuurder, bezitter of houder te kwader trouw…………”.

Zicht risico- en verzekeringsadviseurs, partner van de NVG, geeft aan dat de exploitaint preventieve maatregelen moet treffen om schade voorkomen (zoals verbod op besturen van buggy’s < 16 jaar).

 

KIWA KEURING DIESELTANKS PER 2015

Op veel golfaccommodaties wordt diesel opgeslagen in tanks. Hoewel het vaak gaat om tanks met kleine hoeveelheden moeten deze opslagtanks ook voldoen aan de milieuwetgeving. Conform de eisen uit het Activiteitenbesluit dient de brandstoftank en de bijbehorende installatie per 1 januari 2015 dan ook KIWA-gekeurd te zijn. Lees hier het volledige artikel>>>

 

NIEUWS VAN ONZE LEDEN

 

VRAAG & AANBOD

Heeft u zelf overtollig golfbaan- of driving range materiaal aan te bieden, bijv. afslagmatten of driving range ballen? Of bent u juist op zoek naar dergelijk materiaal? Dan kunt u op de NVG-site, onder “Vraag & Aanbod” kosteloos een oproep/advertentie laten plaatsen. Stuurt u ons de tekst door per e-mail.