NVG nieuwsbrief mei 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER MEER:

– VAR-verklaring – Modelovereenkomst
– Nieuwe CAO Golfbranche
– Collectieve inkoop diesel
– Algemene Ledenvergadering NVG
– Camperplaatsen op de golfbaan, een gat in de markt!
– Workshops 2016
– Nieuwe leden aan het woord
– Nieuws van de leden
– Teken op de golfbaan
– Update innovatienetwerk
– Onze leveranciers


VAR-VERKLARING – MODELOVEREENKOMST

Zoals inmiddels bekend zal zijn is per 1 mei de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Net als bij de VAR poogt de wet DBA duidelijkheid te verschaffen in situaties waar er twijfel is over de aard van de arbeidsrelatie: is er wel of geen sprake van een dienstverband. Hierbij gelden dezelfde grondslagen als bij de VAR. Samen met de NGF, NGA en PGA Holland volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot de wet die in de plaats is gekomen nauwgezet via de belastingdienst, MKB Nederland en de Werkgevers in de Sport (“WOS”). Lees meer >>>


NIEUWE CAO GOLFBRANCHE

Na 2 onderhandelingsrondes met de vakbonden is vorige week een akkoord voor een nieuwe cao golfbranche bereikt. Het akkoord wordt op 15 juni a.s. tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVG aan de leden gepresenteerd en voorgelegd. Pas na akkoord van de achterbannen (zowel van de NVG, als ook van de vakbonden) is de nieuwe cao een feit. In het principeakkoord is overstemming bereikt over o.a. de looptijd cao, loonaanpassing, aanpassing arbeidstijden oudere werknemers, ketenbepaling seizoenswerkers, WHA-hiaat verzekering, herverzekeren private deel WW en het onderzoek naar inzetbaarheid.


COLLECTIEVE INKOOP DIESEL

In de golfbranche worden jaarlijks flinke bedragen betaald voor diesel. Door collectief in te kopen kan u dat een aanzienlijke besparing opleveren. Aangesloten golfbanen- en clubs kunnen profiteren van een exclusief inkoopaanbod (13,15 euro korting per 100 liter diesel). Tijdens de regio-overleggen van eind mei, begin juni wordt er een toelichting gegeven en kunt u, indien gewenst, ook dan aangeven of u gebruik wilt maken van dit inkoopvoordeel. Is uw golfaccommodatie (nog) geen lid van de NVG en bent u benieuwd naar de mogelijke besparing? Neemt u dan contact met ons op, e-mail info@nvg-golf.nl en tel.no. 020-3306103.


ALGEMENE LEDENVERGADERING NVG

Op 15 juni a.s. gaat de Algemene Ledenvergadering van de NVG plaatsvinden bij de Utrechtse Golfclub Amelisweerd. Tijdens de vergadering, die op 10.30u aanvangt, wordt o.a. het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao ter stemming voorgelegd aan de leden. Ook zullen tijdens de vergadering de activiteiten en gestelde doelen van 2015 en 2016, alsmede het financieel jaarverslag 2015 worden gepresenteerd. Verder zal de directeur van NKC een presentatie verzorgen over de toegevoegde waarde voor golfbanen om camperplaatsen te faciliteren. De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt begin juni per e-mail, incl. stukken, naar alle leden verstuurd.


CAMPERPLAATSEN OP DE GOLFBAAN

Campers zijn hot! Het camperbezit groeit enorm, zowel in Nederland als in het buitenland. Een hoog percentage camperrijders speelt golf. Om te overnachten zoeken de campereigenaren naar camperplaatsen. In samenwerking met NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) gaan we het faciliteren van camperplaatsen promoten. Wat is er mooier dan te overnachten op de golfbaan! NKC heeft inmiddels 39.000 leden, waaronder vele (duizenden) golfers. Met veelal zeer beperkte investering is het mogelijk om rendabele camperplaaten te realiseren. Meer informatie wordt tijdens de regio-overleggen (eind mei, begin juni) en tijdens de Algemene Ledenvergadering (15 juni a.s.) gepresenteerd.


WORKSHOPS 2016 NVG/GOLF MANAGEMENT ACADEMY

In het voorjaar organiseerden wij een drietal workshops, welke met veel enthousiasme zijn ontvangen. 2 van de 3 waren uitverkocht! Ook de komende maanden staat er weer een aantal boeiende trainingen en workshops op het programma. Een overzicht is hieronder weergegeven.
– 20-06 Training Sales (deel 1)
– 22-06 Workshop Gastvrijheid
– 29-06 Training Sales (deel 2)
– 09-09 Workshop uitbesteden golfbaanonderhoud
– 01-12 Workshop Managing Upwards

Bovenstaande programma zal nog worden aangevuld met de workshops fleetmanagement en benchmark personeel. Voor meer informatie over de inhoud van de training en workshops, alsmede prijzen, locaties e.d. verwijzen wij u graag naar deze link.


NIEUWE LEDEN AAN HET WOORD

Per 1 januari jl. is Golfclub Grevelingenhout lid geworden. Wat zijn voor haar de beweegredenen geweest om aansluiting te vinden bij de brancheorganisatie? We vroegen het aan haar voorzitter, Dirk Kievit.

“De NVG behartigt de belangen van de leden op tal van vlakken. Recentelijk hebben we dat gemerkt op het vlak van de collectieve pensioenverzekering, waarbij er onder de vlag van de NVG sinds 1 januari 2016 een nieuwe mantelovereenkomst afgesloten is met een tweetal pensioenuitvoerders. Verder hebben we meegewerkt aan een recentelijk gehouden enquête over de verpachting van het clubhuis c.q. de uitoefening van de horeca. De uitkomst hiervan is waardevolle informatie voor ons en scherpt onze denkbeelden over dit aspect van het beheer van een golfbaan.”


NIEUWS VAN DE LEDEN

Golfclub Midden-Brabant bij RTL4
Golfbaan Delfland doneert 2.500 euro aan Stichting Handicart


TEKEN OP DE GOLFBAAN

Golfen en werken doen we voornamelijk buiten en ook hierbij bestaat het risico op het oplopen van een tekenbeet. Om die reden is de NGA (Nederlandse Greenkeeper Associatie) een samenwerking aangegaan met de Stichting Tekenbeetziekte om onze leden goed te informeren over teken. Bekend is dat je van een tekenbeet de ziekte van Lyme op kunt lopen. Weinigen weten echter wat voor impact deze ziekte heeft en hoe je een tekenbeet en daarmee de ziekte kunt voorkomen. Een filmpje, gemaakt bij Golfclub de Haar, geeft op indrukwekkende wijze een indruk van deze heftige ziekte en hoe je de kans kunt verkleinen om de ziekte op te lopen. Voor meer informatie over een tekenbeet kun je online terecht. Bescherm je goed tegen tekenbeten. Werk slim en verantwoord in de natuur.


UPDATE INNOVATIENETWERK – VOORJAAR 2016

Duurzaamheid staat in de golfwereld hoog in het vaandel. We hebben een belangrijke maatschappelijke rol en zijn medeverantwoordelijk voor het welzijn en plezier van golfers én de natuur op en rond golfbanen. Daarom heeft ook de golfsector afspraken gemaakt met de overheid in de Green Deal Sportvelden. In het kader van de Green Deal spraken recent diverse stakeholders (aannemers, NGA, NGF, NVG) met elkaar over ontwikkelingen op het gebied van duurzaam golfbaanbeheer. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.