NVG nieuwsbrief – juni 2018

NVG nieuwsbrief – juni 2018

NVG NIEUWSBRIEF – JUNI 2018

In deze nieuwsbrief onder meer:

– AVG – afmelden nieuwsbrief
– Aanpassing btw-vrijstelling leidt tot subsidieregeling sportaccommodaties
– Monitoring golfbranche – GOSTA 2018
– Players 1st enquêtes + workshops 2018
– Proefsessie managementopleiding groot succes!
– NVG-Inkoopnetwerk: exclusieve aanbieding AED’s
– Women’s Golf Day 2018
– Directiewisseling Golfbaan Delfland
– Mutatie personeel NVG: afscheid Jeanine Schut – welkom Marloes Gerbrands
– Heropening Golfbaan Weesp

 

AVG – afmelden nieuwsbrief
Per 25 mei jl. is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt, in werking getreden. Nu zult u al heel veel e-mails zoals deze hebben gehad, maar toch is uw privacy ook voor ons belangrijk en nemen we deze erg serieus. Wij willen geen onduidelijkheden laten bestaan als het om uw privacy gaat, en zullen daarom altijd transparent zijn over hoe wij met uw data omgaan. Om te voldoen aan de eisen van de AVG hebben wij een aantal voorbereidingen getroffen:
– Wij hebben onze Privacy Policy aangepast
– Wij gebruiken versleutelde en goed beveiligde wachtwoorden.
– Persoonsgegevens staan op een goed beveiligde server.

Ook hebben we uw gegevens in onze maillijst staan. Deze gebruiken we om belangrijke informatie uit de golfbranche te delen. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, schrijf u dan hier uit.

Zijn er nog vragen omtrent deze nieuwe wet en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via, info@nvg-golf.nl.


Aanpassing btw-vrijstelling leidt tot subsidieregeling sportaccommodaties
De btw-sportvrijstelling moet door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie worden aangepast. Gemeenten en sportstichtingen raken daarmee het recht kwijt op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sportverenigingen. Dit leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren komt er een subsidieregeling voor sportaccommodaties van 87 miljoen euro voor sportverenigingen en een compensatie voor gemeenten van 153 miljoen euro. Lees meer >>>


Monitoring golfbranche – GOSTA 2018
In maart jl. is aan de golfbanen- en clubs (met gras) gevraagd om mee te werken aan GOSTA 2018, de monitoring die inzicht geeft in de feitelijke golfbaanexploitatie. GOSTA wordt gepubliceerd door Horwath HTL, in samenwerking met de NGF en NVG. Door mee te werken aan GOSTA 2018 kunnen golfbanen- en clubs zich vergelijken met anderen. Om te zien waar het goed gaat en waar verbeterd kan worden. Meer dan 35 golfbanen hebben de enquête reeds ingevuld. Mocht de enquête nog niet ingevuld zijn voor uw baan/club, dan gelieve dat alsnog te verzorgen voor 15 juni a.s. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.


Players 1st enquêtes + workshops 2018
In mei jl. is de 1e ronde van de ledenenquête en de enquête voor nieuwe golfers verstuurd. De resultaten zijn beschikbaar in het online dashboard, waar de inmiddels meer dan 80 deelnemende banen/clubs een inlog voor hebben. Eind juni worden er diverse workshops georganiseerd, waar de werking van het dashboard, het maken van analyses en het delen van ideeen/best practises op de agenda staan. Aanmelden voor de workshops kan per mail, info@nvg-golf.nl. Wilt u ook aan de slag gaan met Players 1st? Download hier het registratieformulier. Voor meer informatie kunt ook terecht op de website, nvg-golf.nl/players-1st


Proefsessie managementopleiding groot succes!
Het verder opleiden en ontwikkelen van onze (assistent)managers is cruciaal voor het succes van de golfbanen en -clubs in Nederland. I.s.m. de Club Managers Association of Europe (CMAE) wordt komende winter een 5-daagse managementopleiding aangeboden. Tijdens de proefsessie die dinsdag jl. plaatsvond bij The International kregen de 17 deelnemers een 4-tal interactieve workshops voorgeschoteld van internationale tutoren die ook terugkomen in de volledige MPD komende winter.

CMAE organiseert al enige jaren succesvolle MDP’s: Management Development Programs in meerdere Europese landen. 5-daagse programma’s die gebaseerd zijn op het programma van de Amerikaanse zusterorganisatie CMAA www.cmaa.org. De opleiding in Nederland gaat in februari 2019 plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over Management Development Program, neemt u dan contact met ons op.


NVG-Inkoopnetwerk: exclusieve aanbieding AED’s
Meld u nu aan voor het NVG Inkoopnetwerk! Via de exclusieve raamcontracten kunt u de maandelijkse lasten verlagen. Zo ook met AED’s. Chubb & De Beste EHBO doos hebben speciaal voor het NVG Inkoopnetwerk een exclusieve aanbieding op AED’s opgesteld. De eerste zes minuten na een plots hartfalen zijn van cruciaal belang. De overlevingskans van het slachtoffer stijgt van 5% naar meer dan 70% als er in die zes minuten geholpen wordt. Voor een ondernemer binnen de vrijetijdsbranche is een AED op het bedrijf daarom onmisbaar. Het NVG Inkoopnetwerk biedt drie typen AED’s tegen een zeer scherp tarief. Meld u snel aan voor het NVG Inkoopnetwerk om van deze actie gebruik van te maken! U vindt de actie op uw homepage zodra u bent ingelogd op www.nvg-inkoop.nl.


Women’s Golf Day 2018
Op dinsdag 5 juni was het Women’s Golf Day. Op ruim 700 golflocaties in 46 landen gingen meer dan 30.000 vrouwen golfen. Waarom? Om vrouwen sportief te verbinden, onderlinge banden te versterken en om elkaar te inspireren. Golfbaan Sluispolder in Alkmaar is de enige Nederlandse golflocatie die deel uitmaakte van dit bijzondere internationale evenement. Het evenement in Alkmaar werd georganiseerd i.s.m. Golfvrouw.nl. De opzet overal ter wereld is dat er een sportief gedeelte is en een sociaal gedeelte. Het thema van Women’s Golf Day was Verbinden, Versterken & Inspireren.

Directiewisseling Golfbaan Delfland
Onlangs is Laurentine Bouman door de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden (GEMS) benoemd tot statutair bestuurder/directeur. Laurentine neemt daarmee de leiding van Golfbaan Delfland over van Tinus Vernooij. Tinus is per dezelfde datum teruggetreden als interim-directeur. Laurentine zal het herstructureringsproces wat in oktober 2016 door Tinus en haar, als Operationeel Manager, ingezet is, afronden en op basis van het geformuleerde businessplan toewerken naar een structureel stabiele en gezonde exploitatie van Golfbaan Delfland.

Mutatie personeel NVG: afscheid Jeanine Schut – welkom Marloes Gerbrands
Eind april heeft Jeanine Schut afscheid genomen van haar functie bij het NVG-bureau. Ze heeft elders een baan gevonden waar ze zich fulltime kan gaan bezighouden met haar passie; het organiseren van sportevenementen. Wij zijn Jeanine dankbaar voor haar goede werk en vinden het jammer zo’n fijne collega te moeten missen!

Per 14 mei jl. wordt de functie van project- en eventmedewerk(st)er ingevuld door onze nieuwe collega Marloes Gerbrands-Thesingh (zie foto hierboven). Sportief, gedreven & enthousiast zijn enkele kenmerken die haar als persoon goed omschrijven. In de afgelopen jaren heeft zij veel werkervaring opgedaan bij verschillende bedrijven. Naast de enorme passie voor sport zijn vitaliteit & voeding ook twee gebieden waar haar interesse naar uitgaat. Marloes gaat zich bij de NVG en EGCOA bezighouden met diverse projecten, alsmede de organisatie van de congressen, open golfdagen e.d. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via mg@nvg-golf.nl.

Heropening Golfbaan Weesp
”Waanzinnig”, ”Nee, dit verzin je niet”, en meer van dit soort kreten klinken bij de putt-wedstrijd, die de openingsceremonie vormt van de Golfbaan Weesp, die afgelopen zaterdag 2 juni zijn feestelijke doorstart van de Golfbaan en een heropening van het karakteristieke houten en gezellige clubhuis/brasserie. Lees meer >>>