NVG nieuwsbrief juni 2015

NVG nieuwsbrief juni 2015

Wijzigingen BTW

Het kabinet is voornemens het lage btw-tarief voor het grootste gedeelde af te schaffen. Als branche- en werkgeversorganisatie proberen wij zoveel mogelijk druk uit te oefenen op Den Haag. Op drie fronten gaan we als golfbanen- en clubs actie ondernemen. Als lid van MKB-Nederland nemen wij actief deel uit van de lobby die zij uit voeren. Gistermiddag was daar de eerste bijeenkomst voor in Den Haag. Samen met de NGF leveren we gegevens aan voor de actie van NOC-NSF. En als laatste zullen wij ons aansluiten bij de publieksactie van Gastvrij Nederland. Op deze manier is de golfbranche goed vertegenwoordigd.

De voorzitter van MKB-Nederland heeft in een eerste reactie aan de media en politiek laten weten verbijsterd te zijn over de btw-plannen van het kabinet. Het hele bericht kunt u hier teruglezen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nieuwe website

Sinds jl. maandagavond is de nieuwe NVG-website online. Op de site kunt u informatie vinden over tal van zaken die gerelateerd zijn aan de exploitatie van een golfaccommodatie. Er is ook een besloten deel op de site waar vertegenwoordigers van aangesloten golfaccommodaties, leden van commissies en werkgroepen en deelnemers aan het regio-overleg tal van documenten kunnen downloaden. Alle informatie is te raadplegen via nvg-golf.nl.

NVG Kampioenschap 2015

Donderdag 27 augustus a.s. gaat het jaarlijkse NVG kampioenschap plaatsen. Gastheer voor de 2015-editie is Best Golf. Aan het evenement kunnen leden, partners en relaties van de NVG deelnemen. De persoonlijke uitnodigingen voor het evenement worden binnenkort per e-mail toegestuurd.

In de pers

In samenwerking met de NGF, NVG en het FD is op 18 juni jl. de Sportmarketing & Golf campagne gelanceerd. Een goede ontwikkeling ter promotie van de golfsport. Om nog meer awareness te creëren voor deze campagne, verwijzen wij u graag naar interviews met o.a. Jeroen Stevens en Lodewijk Klootwijk die op het online platform, sport-marketing.nu zijn terug te lezen.

Jaarplanner

25-06 regio-overleg Noord-Holland & Utrecht (Loenen)
30-06 regio-overleg Oost (Scherpenbergh)

02-07 bestuursvergadering (Amsterdam)
03-07 commissie management onderhoud golfbanen (Goyer)

27-08 NVG kampioenschap (Best)

Risico-inventarisatie en- Evaluatie

Als ondernemer heeft u te maken met vele voorschriften en verplichtingen m.b.t. het aanbieden van veilig en gezond werken. Hoe zorgt u voor veilig werk zodat u en uw medewerkers gezond uw pensioen halen? Een belangrijk hulpmiddel is de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak. De RI&E is een verplichting uit de Arbowet. Wanneer u geen RI&E heeft, dan riskeert u bij bezoek van de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een boete of zelfs een proces verbaal. U bent dus verplicht om een RI&E op te (laten) stellen. Voor de gehele golfbranche geldt daarbij dat een opgestelde RI&E niet getoetst hoeft te worden wanneer u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft.

Wanneer u de RI&E nog niet heeft geregeld, dan adviseren wij u om van dat z.s.m. te regelen. U kunt daarvoor een online account aanvragen.

Nieuws van onze de leden

– Landgoed & Golfbaan Tespelduyn zoekt Sous-Chef
– Golfcentrum Amsteldijk zoekt Assistent Hoofdgreenkeeper
International Children’s Games bij Golfbaan Sluispolder
– De Enk Groen & Golf zoekt Assistent Hoofdgreenkeeper

Vogels en golfbanen

Vogelbescherming Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie hebben recent het handboek ‘Vogels en Golfbanen’ gepresenteerd. Het boek is een leidraad voor golfbanen in ons land hoe ze hun terrein vogelvriendelijker kunnen inrichten. Het handboek volgt op het project van Vogelbescherming en de NGF pilot ‘Commietted to Birds’, waaraan zeven golfbanen hebben meegewerkt. Lees meer >>>

Helpdesk

Graag attenderen wij u op de verschillende helpdesks die worden aangeboden aan de aangesloten golfaccommodaties. Zo kunt u voor specifieke vragen inzake arbeidsvoorwaarden, pensioen, fiscale zaken, verzekeringen en beveiliging terecht bij erkende specialisten. Hieronder treft u de linkjes naar de contactgegevens aan.

Arbeidsvoorwaarden/cao
Pensioen
Fiscale zaken
Verzekeringen
Safety & Security