NVG nieuwsbrief – April 2020


GOLFBRANCHE & CORONAVIRUS

In samenwerking met de NGF worden alle golfbanen- en clubs op werkdagen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Corona. Wat zijn de gevolgen, consequenties voor de golfbranche, aan welke voorwaarden dient te worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op één van de beschikbare regelingen voor ondernemers, etc. Alle updates die in de afgelopen periode zijn verzonden, kunt u terugvinden op de website. Wilt u ook de dagelijkse updates ontvangen? Stuur ons dan even een mailtje.

1E VERZENDRONDE PLAYERS 1ST GEANNULEERD
Omdat de golfbanen i.v.m. alle maatregelen rondom de Corona-crisis voorlopig nog niet open mogen, is besloten om de eerste verzendronde van Players 1st te annuleren. De verzending voor de enquête aan leden en nieuwe golfers zou gaan plaatsvinden op 7 mei a.s.
Vooralsnog gaan we voor de deelnemende golfbanen- en clubs de leden en nieuwe golfers dan op resp. 9 juli en 8 oktober a.s. een enquête toesturen. Voor de ledenenquête wordt het ledenbestand dan in 2 groepen verdeeld.

GEWIJZIGDE REGELING GEBRUIK VAN PESTICIDEN OP SPORTVELDEN
Er is medio 2019 aangekondigd dat er voor sport in 2020-2022 een nieuwe regeling zou komen, gebaseerd op het uitgangspunt “nee, tenzij” (pesticidegebruik is verboden tenzij IPM is toegepast en alleen als het strikt noodzakelijk is). De aangepaste regeling voor het gebruik van pesticiden op sportvelden en golfbanen, die nu in werking is getreden en waarover je op onze website meer leest, is vorig jaar besproken in bijeenkomsten en publicaties van de Golfalliantie (NGF-NGA-NVG). Ook in december tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium is hierbij stilgestaan en wij denken dat deze regelgeving de ruimte geeft om enerzijds aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen en anderzijds speelkwaliteit te behouden.

NIEUWE DATUM WOMEN’S GOLF DAY 2020
De 5e editie van de internationale Women’s Golf Day wordt verplaatst naar 1 september a.s. Op de oorspronkelijke datum, 2 juni, vindt er virtuele golfdag plaats!
Op meer dan 900 golflocaties, verdeeld over 52 landen worden op 1 september a.s. golfevents georganiseerd door en voor vrouwen. Wil je ook meer vrouwen op de golfbaan en in de club? Meld jouw baan/club dan snel aan en organiseer een gezellige, leuke en inspirerende golfdag voor vrouwen.
Aanmelden kan online door de code WGDUnites te gebruiken.
Op de website womensgolfday.com kun je een eigen profiel aanmaken en zelf updaten. Ook wordt jouw golflocatie toegevoegd aan het overzicht met alle accommodaties die zich aanmelden voor de Women’s Golf Day 2020.
Voor meer informatie over o.a. het persbericht dat onlangs is gepubliceerd, kunt u terecht op de GCAE-website.

NIEUW CONCEPT NSW-RANGSCHIKKINGSBESLUIT
In maart jl. is door het kabinet het nieuwe concept NSW-rangschikkingsbesluit vastgesteld. Dit nieuwe concept is een rechtstreeks gevolg van de internetconsultatie van vorige zomer. De resultaten en bevindingen van die consultatie zijn op 16 maart gepubliceerd. Het concept NSW-rangschikkingsbesluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Publicatie van het nieuwe NSW rangschikkingsbesluit wordt voorzien op of vóór 1 juli 2020, met een ingangsdatum van 1 januari 2021. Hiermee wordt de halfjaarlijkse cyclus van de invoering van wetten en regelgeving gevolgd.
De NVG en NGF hebben net als 12 andere belanghebbenden een reactie ingediend. Onze reactie bestond uit een twee hoofdpunten: Verzoek om uitwerking en verruiming van de overgangsperiode en aandacht voor de investeringskosten die gemaakt zijn bij de realisatie van nieuwe natuur. In de hierna volgende opsomming van de belangrijkste wijzigen ten opzichte van het eerste concept rangschikkingsbesluit worden ook de omgang van het ministerie met de door ons ingediende reactie behandeld. Lees meer >>>