NVG nieuwbrief juli 2015

NVG nieuwbrief juli 2015

Update BTW

Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen leidt het afbreken van de onderhandelingen over het belastingstelsel er nu toe dat alle politieke partijen constateren dat de aangekondigde BTW verhoging van tafel is. Dat is goed nieuws voor de golfbranche.De gevoerde campagne met MKB Nederland zal afgebouwd worden. In overleg met de STER zijn de reclamespotjes gestopt. Vanzelfsprekend geldt dat alles weer in stelling zal worden gebracht als er onverhoopt ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven.

Enquete Green Deal

In het kader van de aankomende Green Deal Sportvelden heeft de golfsport een transparante monitoring nodig. Op 17 juni jl. is daarom namens de NGF, NVG en NGA een enquête verstuurd naar alle banen en clubs met het verzoek deze in te vullen. Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan vragen wij u dat alsnog z.s.m. te doen. Het belang van de Green Deal is voor de sector immens. Zonder een goede monitoring en transparantie zal de golfsport niet kunnen onderbouwen hoe hier in de toekomst mee om te gaan. De getotaliseerde gegevens worden gecommuniceerd met de partners binnen de Green Deal Sportvelden. Het verzoek is om de enquête z.s.m. te retourneren. Voor vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Niels Dokkuma, of via telefoonnummer 06-44166717.

NVG Kampioenschap 2015

Donderdag 27 augustus a.s. gaat het jaarlijkse NVG kampioenschap plaatsen. Gastheer voor de 2015-editie is Best Golf. Aan het evenement kunnen leden, partners en relaties van de NVG deelnemen. Heeft u de uitnodiging ontvangen, maar nog niet ingeschreven? Dan adviseren wij u om dit z.s.m. te regelen.

Vraag & Aanbod

Heeft u zelf overtollig golfbaan- of driving range materiaal aan te bieden, bijv. afslagmatten of driving range ballen? Of bent u juist op zoek naar dergelijk materiaal? Dan kunt u op de NVG-site, onder “Vraag & Aanbod” kosteloos een oproep/advertentie laten plaatsen. Stuurt u ons de tekst door per e-mail. Bekijk hier de advertentie van Golfbaan Delfland.

Waarschuwing fake factuur

Door Golfbaan Hitland werden wij geattendeerd op een fake factuur, verzonden uit naam van NL Domein Host. De factuur lijkt echt te zijn, maar wanneer de kleine lettertjes worden gelezen dan blijkt het te gaan om een aanbieding c.q. opdrachtbevestiging. Een voorbeeld van de factuur kunt u hier raadplegen.

NGF Agronomie seminar tijdens KLM Open

Tijdens het KLM Open zal een NGF Agronomie seminar gehouden worden op vrijdagmiddag 11 september in het NH Hotel Zandvoort. Het thema van dit praktische en op golfbaanonderhoud en -beheer gerichte seminar is: ‘Aan de gang met de Green Deal’. Nadere details over het programma en de sprekers volgen.

Nieuws van onze de leden

Uitbreiding Drentse Golfclub “De Gelpenberg”
Wildcamera bij Golfbaan Hitland