Nieuwsbrief Players 1st – juni 2020

Met een aantal werkdagen gaat het nieuwe dashboard van Players 1st online. Op donderdag 16 juli zullen wij een online workshop organiseren om dit nieuwe dashboard toe te lichten. De uitnodiging en link om aan te melden volgt nog. Tot het nieuwe dashboard online gaat kunt u de huidige versie van het dashboard blijven gebruiken.

Vragen aan/uit zetten
In het nieuwe dashboard is het mogelijk om zelf vragen aan/uit te zetten. Dit kunt u doen wanneer sommige vragen of zelfs volledige dienstgebieden niet op uw organisatie van toepassing zijn, of om bijv. de enquête in te korten. De verwachting is dat minder vragen in de enquête zal leiden tot een hogere respons. Wij adviseren wel om in de vooraankondiging aan te geven dat de enquête korter is geworden.

Voor clubs en banen die nog niet heel lang gebruik maken van Players 1st en/of nog niet te maken hebben met een teruglopende respons, adviseren wij om zoveel mogelijk vragen aan te laten staan. Dit met het oog op interne ontwikkeling maar ook op het intact houden van de Benchmark.

Vragen toevoegen
In het nieuwe dashboard is het ook mogelijk om zelf vragen toe te voegen aan de ledenenquête. Deze optie wordt voor dit kalenderjaar kosteloos aangeboden. Het aantal toe te voegen vragen is niet aan een maximum gebonden.
We berichten u zodra de nieuwe versie van het dashboard beschikbaar is.

Verzending 1e ronde
Donderdag 9 juli a.s. gaat de verzending plaatsvinden van de enquêtes voor leden/kaarthouders en nieuwe golfers. Maakt u gebruik van deze enquête(s), dan adviseren wij om uw achterban hierover te informeren. Omdat de verzending van mei jl. is geannuleerd, ontvangt in juli a.s. 50% van de leden het verzoek om de enquête in te vullen. De overige leden krijgen begin oktober a.s. een mail die door Players 1st namens uw golfbaan/club wordt verstuurd.

Kiest u voor een afwijkende verzending door bijv. alle leden/kaarthouders in dezelfde ronde te enquêteren, dan kunt u dit zelf in het dashboard aanpassen door één van de verzendrondes ‘uit’ te zetten. De beheerder kan dit doen via instellingen/automatische enquêtes.

Communicatie
De hoogte van de response op de enquête(s) is sterk afhankelijk van de communicatie met uw achterban. Wij adviseren om in de nieuwsbrief, e-mail en/of evt. op andere manieren onder de aandacht te brengen dat de golfers binnenkort een enquête toegestuurd gaan krijgen. Stimuleer hen om zoveel mogelijk mee te doen omdat de antwoorden voor u zeer belangrijk zijn.

Ook een heldere terugkoppeling van de resultaten na afloop van de verzending zorgt ervoor dat men zich betrokken en gehoord voelt. Dit blijkt een belangrijke factor voor het hoog houden van de respons. Heeft u hier vragen over neem dan gerust contact op met Floris van Imhoff (NGF), tel.no. 06-51123546.
Op 23 juli sluit de enquête en twee dagen later zijn alle antwoorden en opmerkingen in het dashboard verwerkt, waarna u aan de slag kunt gaan om de resultaten te bekijken en te analyseren.

Tip: onderneem direct actie wanneer respondenten aangeven bijv. als vrijwilliger actief te willen zijn binnen de vereniging, of wanneer er wordt aangegeven dat er interesse is in bijv. een bedrijfslidmaatschap. Deze vindt u in het dashboard onder “downloads”.

Enquete greenfeespelers
In de afgelopen weken zijn er veel rondes gespeeld door zowel leden als greenfeespelers. Dit zien we ook terug in de response bij de enquête voor greenfeespelers. Er zijn in de afgelopen maanden bijna 1.500 enquêtes ingevuld door greenfeespelers. Met een gemiddelde NPS (Net Promoter Score) van 35 is er een stijging waar te nemen van 7 punten ten opzichte van vorig jaar.

Wilt u ook starten met de enquête voor greenfeespelers, of heeft u vragen over bijv. hoe de response te verhogen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Overige verzenddata 2020
De laatste verzendronde voor de enquêtes van leden/kaarthouders en nieuwe golfers vindt plaats op donderdag 8 oktober a.s.
De opzeggersenquête kunt u zelf in december a.s. versturen. U kunt dit in het dashboard regelen via “Instellingen” en “Verzend enquêtes”. Het voordeel van alle opzeggers in december een enquêteverzoek te sturen is dat de landelijke benchmark dan actief is.
U kunt er ook voor kiezen om niet tot december te wachten, maar de opzegger(s) kort na afmelding van hun lidmaatschap een link naar de enquête toe te sturen met een persoonlijke e-mail. De link kunt u vinden en kopiëren in het dashboard bij “Instellingen” en “Link naar de enquête”.

Tot slot
We hopen dat u veel positieve feedback en goede beoordeling(en) ontvangt met de enquêtes. En ook dat de vele bezoeken van leden en greenfeespelers aan uw baan resulteren in een hoge response. Zorg er voor dat de golfers goed geïnformeerd worden over de verzending van 9 juli a.s. en houdt hen ook betrokken door een aantal van de resultaten uit de enquête(s) te delen.