Nieuwsbrief NVG – mei 2019

Avatar
0


NVG nieuwsbrief mei 2019

In deze nieuwsbrief onder meer:
– Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel
– NVG medeoprichter van Platform Ondernemende Sportaanbieders
– Meer dan 23.000 Players 1st enquêtes verstuurd naar leden en nieuwe golfers
– Hulp bij informatieplicht energiebesparing (uit het NVG-Inkoopnetwerk)
– Weer mooie investering in de golfbranche
– Werksfeer verbeteren door meer structuur in personeelsbeleid
– Enquête over stagiaires in de sport
– Golf with the Flow

UPDATE GREEN DEAL: UITSTEL, MAAR GEEN AFSTEL
Golfbanen krijgen onder strenge voorwaarden tot 1 januari 2025 om het gebruik van pesticiden tot nul te reduceren. Uitstel dus, maar geen afstel. Dit is de uitkomst van overleg tussen sportbonden, de Golfalliantie, gemeenten, de aannemersbranche en de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De afspraken volgen uit een objectieve analyse waaruit blijkt dat pesticidevrij beheer per 2020 technisch nog niet mogelijk is voor álle sportvelden en golfbanen. Ter herinnering: in 2015 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd in het kader van de Green Deal Sportvelden:
Lees verder >>>

NVG MEDEOPRICHTER VAN PLATFORM ONDERNEMENDE SPORTAANBIEDERS
In Nederland vindt 55% van alle sportactiviteiten plaats op de accommodaties van Ondernemende Sportaanbieders. Toch wordt deze groep ondernemers nauwelijks aan tafel uitgenodigd bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid. De NVG en een aantal andere vooruitstrevende brancheverenigingen in de sport vinden dat hier verandering in moet komen en besloten het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) op te richten. Het POS heeft voornamelijk als doel om de belangen van ondernemende sportaanbieders te behartigen en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere sportaanbieders. Lees meer >>>

MEER DAN 23.000 PLAYERS 1ST ENQUETES VERSTUURD NAAR LEDEN EN NIEUWE GOLFERS
Voor een groot aantal deelnemende golfbanen/clubs zijn gisteren meer dan 23.000 enquêtes verstuurd naar (1/3 van) de leden en nieuwe golfers. De resultaten van de enquêtes zijn met 2 weken beschikbaar in het online dashboard van Players 1st. De tweede verzendronde voor leden en nieuwe golfers vindt begin juli plaats. In oktober a.s. is de derde ronde. De verzending van de enquête aan greenfeespelers vindt doorlopend plaats. De opzeggers worden aan het einde van het kalenderjaar geënquêteerd.
Heeft u vragen over de enquêtes? Of wilt u hier voor uw golfbaan/club ook mee aan de slag gaan? Neem dan contact met ons op. Meer dan 90 golfbanen- en clubs gingen u al voor!

NIEUWS UIT HET NVG-INKOOPNETWERK: HULP BIJ INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING
Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen in Nederland aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan bent u ook verplicht om uw energiebesparende maatregelen bij het eLoket voor informatieplicht energiebesparingen te melden. NVG Inkoop is samen met 6 van haar aangesloten leveranciers een samenwerking gestart om u te ontzorgen op het gebied van deze informatieplicht. Indien gewenst kunnen wij u ook na de eerste inventarisatie verder begeleiden bij de inkoop, financiering, subsidiëring, monitoring en optimalisatie van de besparingsmaatregelen. Lees verder >>>

WEER MOOIE INVESTERING IN DE GOLFBRANCHE
Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, opende gisteren samen met voorzitter Willem de Vries van de Haarlemmermeersche Golfclub onder grote belangstelling de nieuwe PAR3-baan. De par-3 Bolstra Course is de afgelopen maanden geheel opnieuw aangelegd en met ruim 220 meter verlengd tot 1.008 meter. De kwaliteit van deze par-3 is een afspiegeling van de 27-holes wedstrijdbaan.
Daarnaast is deze baan compleet verlicht (LED), zodat in het voor- en naseizoen en gedurende de wintermaanden hier ook ‘s avonds gespeeld kan worden.
Het Haarlems Dagblad besteedde zaterdag jl. 2 pagina’s aan de (her)opening van de Bolstra-baan. Artikel HD Heropening Bolstra 11 mei 2018.
Bestuur, management en leden van de Haarlemmeersche Golfclub; van harte gefeliciteerd met de nieuwe Bolstra Course!

WERKSFEER VERBETEREN DOOR MEER STRUCTUUR IN PERSONEELSBELEID
Robbert van Berkel, eigenaar van het Wapen van Kennemerland in Haarlem, vertelt openhartig aan Misset Horeca over de worsteling met het personeelsbeleid in zijn horecabedrijf. ‘Er was te weinig aandacht voor personeel en personeelsbeleid. Door meer structuur en het (ver)delen van taken is de werksfeer verbeterd.’
‘De medewerkers vormen samen de motor van mijn horecazaak.’ Maar de praktijk was voor hem lastiger. ‘Als ondernemer en vader van een jong gezin heb ik duizend andere dingen aan mijn hoofd. Medewerkers kregen te weinig aandacht en dat ging ten koste van het werkplezier, inzet en de motivatie. Ik ben goed in het vak horeca, maar een studie personeel heb ik niet gedaan.’ Lees verder >>>

STAGIAIRES IN DE SPORT
SportNetwerk is onze partner voor de publicatie van vacatures in de golfbranche. De vacatures worden, voor leden van de NVG, kosteloos op haar website geplaatst. Ook kan zij een rol spelen bij de werving & selectie van nieuw personeel.
Sportnetwerk doet ook onderzoek naar de wensen en behoeften van bedrijven in de sport, als het gaat om stageplaatsen. Ze heeft gemerkt dat het voor organisaties steeds lastiger is om (goede) stagiaires te vinden. Daarom is SportNetwerk bezig met het ontwikkelen van een dienst die bedrijven helpt met deze uitnodiging. Om de dienst die SportNetwerk ontwikkeld nog verder af te stemmen op de wensen en behoeften van de werkgevers in de sport, vragen wij een moment van uw tijd om deze vragenlijst in te vullen.

GO(LF) WITH THE FLOW
Golf heeft meer tips en theorieën dan alle andere sporten bij elkaar. Wie de adviezen van de golfpro ter harte neemt, de bladen leest en zich verdiept in golfboeken, komt erachter dat ze nogal eens met elkaar in tegenspraak zijn. Wat moet de golfer nu geloven van al deze goedbedoelde aanwijzingen? Auteur Auke Hempenius geeft in Go(lf) with the Flow het antwoord. Met de gerenommeerde Amerikaanse golfcoach Dan Martin ontwikkelde hij Inner Genius Golf. Hempenius’ coaching aan de hand van praktijkvoorbeelden en met gebruikmaking van ondersteunend filmmateriaal, bewijst dat een ontspannen Flow onmisbaar is voor elke golfer. Door volledig in het moment te zijn, kom je tot je beste golfspel, aldus de auteur. De uitnodiging voor de boekpresentatie van Auke kunt u hier downloaden.