Nieuwsbrief Green Deal Sportvelden

Nieuwsbrief Green Deal Sportvelden

 

De Green Deal Sportvelden is ondertekend. Via onderstaand persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengen wij u op de hoogte van deze recente ontwikkeling.

De golfsport is zich bewust van haar maatschappelijke rol en heeft daarom onder andere duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij stelt zich verantwoordelijk op voor golfers, de natuur rondom golfbanen en de sociale omgeving. Om deze reden heeft de golfsport de Green Deal getekend en neemt zij hierin een leidende rol om tot het beste resultaat te komen: duurzaam sportplezier.

Deelnemen aan de Green Deal Sportvelden is, naast het reguleren van bestrijdingsmiddelengebruik, vooral gericht op het verhogen en borgen van de speelkwaliteit op de golfbanen en daarmee het speelplezier van golfers. Hierdoor creëren we een bedrijfseconomische continuïteit in een duurzame, natuurlijke omgeving. Golf is een sport met een hoge verwachting van de speelkwaliteit en om die speelkwaliteit te bewaken, is samenwerking binnen de golfsport, maar ook met de overheid en andere stakeholders nodig.

De samenwerkende golforganisaties NGF, NVG en NGA maken het tot hun prioriteit om banen, clubs en greenkeepers de komende jaren te ondersteunen in dit proces. De sector zal structureel geïnformeerd worden over de voortgang van de Green Deal-opdracht en de stappen die genomen (moeten) worden.

Met vriendelijke groeten,

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties
Nederlandse Greenkeepers Associatie

 


 

PERSBERICHT MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Onderhoud van sportvelden en recreatieterreinen met steeds minder bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen buiten de landbouwsector moet sterk worden verminderd. Sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Met de ondertekening van twee Green Deals voor de sport- en de recreatiesector zetten ze in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud bij onder andere onkruid- en schimmelbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar delen.

Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op een harde ondergrond, zoals trottoirs, straten en pleinen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en naar het oppervlaktewater wegspoelen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het niet goed mogelijk is om het onderhoud ervan volledig zonder de bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen. Op korte termijn worden ook met producenten en verkooppunten, zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters.