Screen Shot 2014-02-02 at 22.09.36

Nationale Open Golfdagen - documentatie

Onderstaand treft u informatie aan die u kan helpen met de organisatie van de Nationale Open Golfdagen 2014. De data zullen binnenkort hier bekend worden gemaakt.

Handboek
Om u te helpen bij het organiseren van de Nationale Open Golfdagen is een handboek opgesteld. Hierin kunt u terugvinden wat er landelijk wordt gedaan met betrekking tot de Nationale Open Golfdagen, maar ook wat uw aandeel kan zijn met betrekking tot de organisatie van deze dagen. U vindt in dit handboek tips voor de organisatie en een marketingplan waarin u alles kunt vinden over het promoten van het evenement. Het handboek is van 2013. Een nieuwe versie zal begin 2014 verschijnen.

Workshop - brainstormsessies

In de afgelopen jaren hebben er diverse brainstormsessies plaatsgevonden over hoe de Nationale Open Golfdagen succesvol te organiseren. Tijdens de sessies zijn er veel ideeën en mogelijkheden uitgewisseld die de dagen tot een succes kunnen brengen.

De resultaten van deze sessies kunt u HIER raadplegen. Mochten er ideeën en initiatieven ontbreken in dit document, dan kunnen er aanvullingen gedaan worden via Sjors van Aalst, sva@nvg-golf.nl en/of 020-3306103. Het idee wordt dan toegevoegd en het document wordt vernieuwd.

Overige suggesties voor de (landelijke) organisatie van de Nationale Open Golfdagen zijn natuurlijk ook welkom.

Mochten wij u verder ergens mee kunnen helpen dan horen we dat graag.