Nationaal Golf & Groen Symposium – 8 december 2016

Nationaal Golf & Groen Symposium – 8 december 2016

De NGF, NVG, NGA en DTRF organiseren op donderdag 8 december aanstaande het Nationaal Golf & Groen symposium 2016. Het thema van het symposium is ‘Drive naar structurele speelkwaliteit. Samen naar een nieuw perspectief’.

Het evenement wordt mede georganiseerd voor de golfbaanmanagers, hoofdgreenkeepers en andere verantwoordelijken voor het onderhoud op de golfbaan. Kom dan ook allemaal naar Driebergen op 8 december a.s.

Met het per 2020 uitfaseren van pesticiden op golfbanen en andere sportvelden, staat de sportsector voor een enorme uitdaging. Dit vergt een omslag in denken en doen, om de speelkwaliteit van golfbanen en de betaalbaarheid van de golfsport te blijven borgen. Want al ben je je misschien nog niet bewust van de nieuwe toekomst, de nieuwe toekomst is wel geïnteresseerd in jou!

Onder leiding van dagvoorzitter Johan Wakkie wordt met deelnemende (hoofd- en assistent-)greenkeepers, bedrijfsleiders, managers, leden van baancommissies, onafhankelijke adviseurs, baanarchitecten, opleidingsinstituten, besturen, directies en leveranciers op interactieve wijze gesproken over oplossingsrichtingen. Ook de partners in de Green Deal Sportvelden zullen aanwezig zijn.

Het symposium vindt plaats in Theater Maitland op Landgoed De Horst in Driebergen. U kunt de inschrijving online regelen via de website, www.nationaalgolfengroensymposium.nl. U kunt daar ook het programma raadplegen.

De deadline voor inschrijvingen is vrijdag 25 november a.s.

Mochten er vragen zijn, dan ontvangen wij die graag via info@turfgrass-sciences.com