Manifest Platform Ondernemende Sportaanbieders

In opdracht van de Nederlandse Sportraad heeft KPMG een brancherapport over de Nederlandse sport opgesteld. Een opvallende uitkomst is dat de participatie bij ondernemende sportaanbieders een fors én groeiend marktaandeel heeft. De ondernemende sport vult het aanbod van traditioneel georganiseerde verenigingssport goed aan. Gezien de grootte, het belang en vooral om de potentie van de ondernemende sport verder invulling te geven is het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) opgericht.

In een 7-tal punten beschrijven wij in dit manifest waar wij als POS voor staan.

 1. Meer mensen die meer sporten en bewegen: dat is het doel van ons Platform voor Ondernemende Sportaanbieders. Voor deze ambitie is een optimaal klimaat voor sportaanbieders een voorwaarde.
 2. Wij ondernemende Sportaanbieders zijn gepassioneerde sportondernemers met als grootste drijfveer om anderen te laten genieten van hun sport. Wij maken het verschil in sportontwikkeling door samen met onze 50.000 medewerkers 5 miljoen Nederlanders op regelmatige basis te laten sporten.
 3. Wij dragen graag bij. In het landelijke krachtenveld tussen samenleving, politiek en sportbonden leveren wij als sportaanbieder een onderscheidende en verbindende bijdrage aan de ontwikkeling sportparticipatie in ons land. Daarom wensen wij een bijdrage te leveren aan de adviezen en beleidsvoorstellen van de Nederlandse Sportraad en onderschrijven wij als POS de visie van het Nationaal Sportakkoord en dragen bij aan de realisatie hiervan. Hiertoe zijn wij partner bij het sportakkoord, tezamen met de VSG, NOC*NSF en het ministerie van VWS.
 4. Wij helpen sportaanbieders op een hoger plan. Om de sport te laten groeien brengt het POS brancheorganisaties van gepassioneerde sportaanbieders bij elkaar. Het POS zet in op kennisdeling op de voor ondernemers relevante terreinen om hen zo beter in staat te stellen sporters te activeren.
 5. Wij werken vanuit vrijheid in verbondenheid. Iedere deelnemende brancheorganisatie heeft een eigen agenda. Voor een groot deel echter lopen de belangen nadrukkelijk samen. Juist hier geldt de kracht en de verbinding van het collectief. Daarom staat het POS open voor andere ondernemende sportaanbieders, gericht op de breedtesport waarbij gezond, vitaal en sociaal kernbegrippen zijn.
 6. Het POS is autoriteit op het terrein van breedtesport, sportbeleving en sportorganisatie met ruim 4.000 sportaanbieders verenigd in brancheorganisaties.
 7. Ondernemers hebben daadkracht. De verenigde ondernemende sportaanbieders hebben zeggings-en daadkracht. Het collectief opereert met draagvlak en mandaat namens de ondernemende sportaanbieders.

Voor meer informatie:

 • LM Klootwijk
 • LK@ondernemendesportaanbieders.nl
 • +31619616624
 • www.ondernemendesportaanbieders.nl