IPC Groene Ruimte

Op haar groene praktijkcentrum aan de rand van de Veluwe toont IPC Groene Ruimte hoe de groene vakman deze mogelijkheden en kansen kan benutten voor zijn eigen beroepspraktijk.
Groen krijgt er echt betekenis door gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling en het behoud van natuurlijke groene bronnen. IPC stimuleert een leven lang leren en werkt gezamenlijk met het werkveld aan groene innovaties binnen de thema’s boom, fauna, groen en bodem & water.

IPC wil voor de buitenruimte hét kennis- en praktijkcentrum zijn bij het ontwikkelen van mensen en organisaties van kennis naar kunde.
Dat doet IPC Groene Ruimte door kennis en kunde van de groene praktijk beschikbaar te stellen aan vakgenoten in de vorm van trainingen, opleidingen, vakliteratuur én het geven van onafhankelijk advies.

IPC werkt voor aannemers, gemeenten, golfbaanbeheerder, grootgroenvoorzieners, hoveniers, landschapsbeheerders, loonwerkers, waterschappen, en scholieren uit het groene onderwijs.
In nauwe samenwerking met de golfsector is het  hier getoonde opleidings- en cursusaanbod, gericht op golfbaanbeheer, tot stand gekomen.
 
Opleiding Greenkeeper
https://www.ipcgroen.nl/opleiding/3517/greenkeeper-opleiding
Fraaie fairways, aangeharkte bunkers en mos- en schimmelvrije greens. Welke golfer, maar vooral welke greenkeeper zou hier niet blij van worden? Vandaag de dag zijn er echter meer uitdagingen voor een greenkeeper, meer dan ooit te voren! Desondanks, of misschien juiste daarom is het greenkeepersvak het mooiste beroep denkbaar in de buitenruimte. Met de juiste kennis en kunde bewijst u uw vakmanschap en zorgt u voor tevreden klanten.

 
Greenkeeper | Module Gras & Accommodaties
https://www.ipcgroen.nl/opleiding/3527/greenkeeper--module-gras-en-accommodaties
De module Gras & Accomodaties bestaat voor de Greenkeeper uit 4 onderdelen.  Het onderdeel verhardingen behandelt de verschillen tussen de soorten verhardingen die op een golfbaan kunnen worden toegepast, reparatie en bestrijding van onkruid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan alle mogelijke hekwerken en veldafzettingen die noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de golfsport.

 
Greenkeeper | Module Gras & Beplantingen
https://www.ipcgroen.nl/opleiding/3531/greenkeeper--module-gras-en-beplantingen
De module Gras & Beplantingen  is een module waarbij u kennis maakt met de 40 meest voorkomende boom- en struiksoorten op de golfbaan. U leert ze herkennen en wat de eigenschappen zijn van deze soorten, zowel de winter- als zomerkenmerken.  U kunt de soorten op zowel Nederlandse als wetenschappelijke naam benoemen. U leert in welke periode bomen gesnoeid worden. U kunt probleemtakken benoemen en de randvoorwaarden voor begeleidingssnoei benoemen. Daarnaast weet u al professional op de juiste wijze de takken af te zagen. 

 
Greenkeeper | Modules Gras & Onderhoud
https://www.ipcgroen.nl/opleiding/3533/greenkeeper--module-gras-en-onderhoud
De module Gras & Onderhoud is een module waarbij praktijk een belangrijke rol speelt. Als vakbekwaam Greenkeeper voert u handmatig en machinaal het gangbare onderhoud uit aan alle terreinonderdelen van de green, fairways en de omgeving. U houdt rekening met de kenmerken van het speelveld, van spelers, bezoekers en met de actuele terreinomstandigheden. In deze module leert u machines en gereedschappen correct af te stellen, te controleren en te onderhouden. Alles met in achtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften. U gaat ervaren dat u met duurzaam beheer lagere kosten en een hogere kwaliteit kan garanderen. Op het gebied van machines, bekijken en bespreken we de nieuwste machines, innovaties en ontwikkelingen in ons vak. Na het volgen van deze module loopt u voorop in uw onderhoud en vakkennis.

 
Greenkeeper | Modules Gras & Toplaag
https://www.ipcgroen.nl/opleiding/3536/greenkeeper--module-gras-en-toplaag
Tijdens de module Gras & Toplaag worden diverse grassoorten, onkruiden en schimmels nader behandeld en ervaart u hoe met gerichte bemesting de strijd tegen onkruid en ziektes  aangaan wordt. Na deze module kunt u grassen en plagen herkennen. U maakt de juiste keus in grassoort en weet ‘rassen’ toe te passen voor specifieke (duurzame) toepassingen zoals roodzwenk, struisgras, Engels raaigras en blends. Omdat u werkt met een natuurlijke ondergrond is kennis van de bodem en de waterhuishouding essentieel. U leert wat de samenstelling van de bodem en de waterhuishouding is en wat dat betekent voor het onderhoud van het gras.