Doe mee!
Meld u nu aan!

De NGF, PGA en NVG bieden u als golfclub/baan structurele meting van klanttevredenheid aan. Hiervoor is in 2016 een samenwerking aangegaan met het Deense softwarehuis Raw Milk. Zij hebben samen met de Deense Golf Federatie een specifiek programma ontwikkeld voor golfbanen/clubs.

Pilot
Na een goed geslaagde pilot met 9 Nederlandse golfbanen is het programma “Players 1st” uitgerold in Nederland om hiermee de golfbanen, clubs en pro’s meer inzicht te geven in de beoordeling van hun diensten en producten door hun klanten. Inmiddels zijn er al meer dan 100 banen- en clubs die met Players 1st werken. Het verschaft duidelijkheid over de aan te pakken onderdelen van hun club/baan.

Enquêtes
Het systeem werkt met enquêtes die straks geautomatiseerd worden verzonden naar de spelers. De golfbanen krijgen inzicht in de resultaten d.m.v. een interactief dashboard dat een uitgebreid en interactief inzicht geeft. Zie deze video voor een impressie: https://vimeo.com/153478099

Er zijn 4 enquêtes beschikbaar in het systeem:
–        Nieuwe golfers
–        Leden, kaarthouders
–        Greenfeespelers
–        Opzeggers

De NGF, PGA en NVG stellen de enquêtes voor de nieuwe golfers en opzeggers gratis beschikbaar aan alle clubs/banen in Nederland. Enquêtes voor leden (euro 500,- per jaar) en greenfeespelers (euro 300,- per jaar) kunnen bijbesteld worden door de golfbanen/clubs in Nederland. Bedragen zijn exclusief btw.

Voor het enquête van greenfeespelers brengen de leveranciers van starttijden (Intogolf, E-Golf4U) kosten in rekening voor het realiseren v.d. koppeling. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Regelmaat
Om doorlopend inzicht te hebben, ook in het effect van de aanpassingen die golfclubs/banen doorvoeren, worden enquêtes drie maal per jaar verzonden naar leden en nieuwe golfers. Steeds naar 1/3 van de database, zodat de spelers maximaal 1 enquête per jaar ontvangen.

Benchmarken
Een veel gehoorde wens van golfclubs/banen is: “hoe doe ik het ten opzichte van de rest van het land?”. Eén van de sterke punten van de software is de mogelijkheid voor golfbanen om te kunnen benchmarken: alle resultaten kunnen worden vergeleken met het nationale gemiddeld. De gegevens zijn overigens anoniem. De samenwerkende organisaties NGF/PGA/NVG krijgen toegang tot de gegevens voor leerdoeleinden.

Planning implementatie
In 2021 worden de verschillende enquêtes verstuurd in:
– Enquête opzeggers, datum kan door de golfbaan/club worden bepaald, wij adviseren december
– Enquête nieuwe golfers, 14 mei, 9 juli en 8 oktober
– Enquête leden, 14 mei, 9 juli en 8 oktober
– Enquête greenfeespelers, doorlopend

U kunt meer informatie over het systeem en Raw Milk vinden op hun website. Ook kunt u voor vragen en toelichting terecht via e-mail info@nvg-golf.nl en/of tel.no. 020-3306103.

Doe mee
Graag vernemen wij het van u als u mee wil doen met uw golfclub/baan/school. In Denemarken gingen al 75% van de banen u voor. U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen en getekend te retourneren naar info@nvg-golf.nl t.a.v. Rina Verbeek.

Documentatie
Informatiebrochure Players 1st
Aanmeldingsformulier Players 1st
– Voorbeeld vragen ledenenquête
Uitleg Players 1st, tekst
Uitleg Players 1st, filmpje
Nieuwsbrief Players 1st – april 2017

Analyse
I.s.m. met de NGF en PGA Holland worden er jaarlijks een aantal workshops georganiseerd waarbij met de deelnemende banen- en clubs een analyse wordt gemaakt van de beschikbare data uit de Players 1st enquêtes. Ook kunt u gebruik maken van een persoonlijke analyse. Dit kan op afstand (via NVG), of door een persoonlijk bezoek van één van de medewerkers van de NGF.