Grow the Game of Golf

Het Grow the Game of Golf initiatief heeft een breed draagvlak en wordt onder ondersteund door vele organisaties die actief zijn in de golfsport zoals, de European Tour, FEGGA, PGA’s of Europe, CMAE, EGCOA, GEO, EIGCA en de PGA Australia. Het hoofddoel van Grow the Game of Golf is om golfbanen- en clubs te enthousiasmeren en stimuleren om de golfsport verder te ontwikkelen en velen kennis te laten maken met golf. Daartoe zijn verschillende initiatieven ontplooit, die geclusterd zijn op de website: 

growthegameofgolf.org