informatie werktijdverkorting i.v.m. Corona-Virus

Vorige week informeerden wij onze leden over het Coronavirus. Inmiddels worden de effecten sterker merkbaar in onze branche. Bijeenkomsten worden inmiddels afgezegd. Tijd om ook te kijken naar de inzet van medewerkers.

In bijzondere situaties kunt u het personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na uitbraak van een epidemie, zoals bijvoorbeeld het Corona-Virus, waardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Vergunning werktijdverkorting aanvragen
Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit kan uitsluitend worden gedaan door gebruik te maken van een digitaal formulier. Als bijlage moet een lijst met de medewerkers worden toegevoegd.

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet u voldoen aan de voorwaarden:

  • Uw organisatie is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • U toont een directe relatie tussen de aangevoerde oorzaak en de werkvermindering aan;
  • U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk. (voor de gehele organisatie, dus niet bijv. alleen horeca of greenkeeping).

De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • Over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • Voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.


Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten
U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

WW-uitkering
Nadat de vergunning is afgegeven, kan er een WW-uitkering voor het personeel worden aangevraagd bij het UWV.

Verlenging vergunning
Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

Aanvullende documentatie;

Mochten er nog andere vragen over dit onderwerp zijn, neem dan gerust contact met ons op.