Hoe om te gaan met personeelstekort in de horeca

Hoe deal jij met het personeelstekort in de horeca? Zo zorgt digitalisering voor minder handelingen.

Feit: iedere horecaondernemer heeft als doel gezond rendement te maken onder de voorwaarde dat de gastbeleving goed is. Én dat medewerkers deze gastbeleving kunnen waarborgen, zelfs wanneer er personeelskrapte is. Het personeelstekort is steeds meer een spelbreker om gezond rendement te kunnen maken.

Horecatijgers zijn niet te vinden, dus de enige manier om processen in jouw zaak soepel door te laten lopen, met inzet van minder personeel, is met hulp van digitalisering. Hieronder 3 scenario’s waarmee je ziet dat software een gedeelte van je personele problemen oplost, terwijl de gastbeleving onverminderd goed blijft!

Hoe digitalisering kan helpen bij personeelstekort in jouw zaak

Digitalisering in de horeca organiseert bedrijfsprocessen tot in perfectie. Met behulp van digitale oplossingen wordt er door de keuken optimaal met de bediening gecommuniceerd en worden gerechten en drankjes binnen redelijke tijd uitgeserveerd. Ook kun je in dezelfde doorlooptijd meer bestellingen verwerken. Het idee is dat je handelingen, die normaal worden gedaan door medewerkers, gedeeltelijk laat uitvoeren door de gast. Logischerwijs zorgen minder handelingen voor je personeel voor tijdsbesparing en daardoor meer persoonlijke aandacht voor je gasten. Zodoende kun je met minder mensen hetzelfde werk verzetten, terwijl je gastvrije service gelijk blijft!

Het is onomstotelijk bewezen dat gasten, uit alle generaties, accepteren dat selfservice de nieuwe vorm van bestellen of betalen is. Bestellen via een bestelzuil, QR-code of bestelsite is normaal geworden, en oók betalen via de QR-code aan tafel kan door een nieuwe innovatie nu op ieder gewenst moment. Gasten ervaren deze nieuwe manieren van bestellen en betalen zelfs als fun! En dat niet alleen; ergernissen door lang moeten wachten of niet gezien worden, worden weggenomen. Gasten hebben de regie over hun terrasbezoek of avondje uit!

Van traditionele processen naar automatisering en digitalisering

Dat je medewerkers tijd besparen door de inzet van selfservice hebben we voor je gevisualiseerd. In een doorsnee proces win je al snel 6 (!) menselijke handelingen. En dan tellen het aantal handelingen in de bar of keuken nog niet eens mee! Met andere woorden: zou je gaan werken met digitale bar- of keukenschermen, dan is je optimalisatiewinst nog véél groter.

De onderstaande illustratie laat zien hoe het aantal handelingen per medewerker sterk verminderd in van een traditionele horecazaaksituatie naar een deels geautomatiseerde situatie en volledig gedigitaliseerde situatie. Het beschreven proces zal uiteraard verschillen in iedere horecazaak, maar feit blijft dat digitalisering zorgt voor minder menselijke handelingen!

Door de inzet van digitalisering verandert de rol van de gastvrouw niet

Haal je door digitalisering niet juist de contactmomenten met de gast weg en gaat dat niet ten koste van je gastvrijheid? Het belangrijkste aspect om de gastbeleving op peil te houden zijn en blijven je medewerkers vanwege het persoonlijke contact met gasten. Digitalisering betekent dat je met minder medewerkers meer kan doen. Maar tegelijkertijd óók dat de rol van medewerkers crucialer wordt. De contactmomenten die er zijn zijn meer doorslaggevend om de beleving van je zaak over te brengen en verdienen alle focus. Er is immers meer tijd tijdens het aannemen van de jas, het placeren, uitserveren en uitruimen.

Het combineren van de juiste digitale tools en de gastvrijheid van je team zorgen voor een ultiem resultaat. Dat is gezond rendement met behoud van gastbeleving, zonder hinder te ondervinden van personeelstekorten. Iedere zaak is uniek én verdient daarom een eigen digitaliseringsaanpak.

Bron: Eijsink