Het Xandrion Energiecollectief

Energiecollectief

Deelnemers van het NVG Inkoopnetwerk hebben de mogelijkheid deel te nemen aan één van Nederlands grootste energiecollectieven: het Xandrion Energiecollectief. Sinds 2003 is het beheer van het collectief in handen van World Kinect Energy Services (Kinect). Maar hoe werkt dit collectief nu precies? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe maakt u als ondernemer weloverwogen keuzes omtrent uw energiegebruik en -verbruik? Wij nemen u graag mee in de wereld van het Xandrion Energiecollectief.

Portfolio Management Inkoopmodel
Kinect gebruikt het Portfolio Management Inkoopmodel om namens de deelnemers aan het collectief de prijzen voor elektriciteit en gas vast te zetten. Op basis van geavanceerde technische en fundamentele analyses worden gedeeltes van de energie marktprijzen zoals die op de energiebeurzen worden verhandeld vastgezet bij leverancier ENGIE. Dankzij het Portfolio Management Inkoopmodel heeft Kinect de mogelijkheid om prijzen te optimaliseren door (gedeeltes van) eerder gesloten prijzen weer te openen. Dit beperkt het risico op té hoge prijzen en hierdoor profiteren deelnemers van marktdalingen.

Inkopen via een Portfolio Management Inkoopmodel is normaal gesproken alleen mogelijk voor zeer grote afnemers van elektriciteit en gas. Dankzij de omvang van het Xandrion Energiecollectief is dit ook mogelijk voor kleinere ondernemingen, waardoor deelnemers profiteren van een zeer flexibele manier van inkoop.

De voordelen op een rij
Deelnemen aan het Xandrion Energiecollectief biedt ondernemers diverse voordelen ten opzichte van een ‘gewoon’ zakelijk energiecontract.

De voordelen:

  • Inkoopmodel: dankzij het Energiecollectief is inkopen via het Portfolio Management Inkoopmodel ook mogelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen, daarmee profiteert u optimaal van de marktontwikkelingen;
  • Opslagen: door de grootte en het afnameprofiel van het collectief zijn de risico’s voor de leverancier lager, waardoor opslagen voordeliger zijn dan wanneer individueel een contract wordt onderhandeld;
  • Gunstige pooling in geval van over- en onderschrijdingen: binnen het collectief gelden volume bandbreedtes wat vooral voor de grote deelnemers meer zekerheid biedt. Daarnaast beschikt het collectief over mutatie bandbreedtes waardoor bestaande deelnemers in de meeste gevallen nieuwe locaties gemakkelijk kunnen toevoegen aan het collectief tegen de huidige leveringsprijzen;
  • Leverancier: gezien de grootte en het belang van het collectief als geheel worden vragen van deelnemers snel in behandeling genomen, normaal gesproken binnen 48 uur, ongeacht het volume van de deelnemer;
  • Betaaltermijn: deze is standaard 30 dagen na factuurdatum, dat is in feite 60 dagen na levering.

Belangrijk om rekening mee te houden t.o.v. een ‘gewoon’ zakelijk energiecontract:

  • Horizon: om gebruik te kunnen maken van de prijsbewegingen op de energiemarkt is het noodzakelijk om genoeg tijd te hebben. Hiertoe is een inkoophorizon van twee jaren voorafgaand aan de daadwerkelijke levering noodzakelijk. Deelnemers committeren zich daarmee ook aan de feitelijke afname van de elektriciteit en gas voor twee jaar vooruit.
  • Prijzen bekend vlak voor levering: aangezien de energiemarkt zeer beweeglijk kan zijn, gebruikt Kinect de tijd tot vlak voor levering om de prijzen vast te zetten. Dit betekent automatisch dat de leveringsprijzen pas bekend zijn nadat de prijzen voor 100% zijn vastgezet, In de praktijk is dit vaak pas eind december dus in december 2021 zijn de prijzen voor 2022 bekend.

Beoordeling van de performance van het Xandrion Energiecollectief
De doelstelling van het collectief is helder: het risico op hoge prijzen tegen gaan en door prijsoptimalisatie een zo gunstig mogelijke prijs krijgen. De performance van Kinect wordt afgezet tegen de gemiddelde marktprijzen. Gemiddeld laat deze benchmark vier van de vijf jaar een positief resultaat zien.

Deskundige begeleiding door World Kinect Energy Services
Deelnemers binnen het Xandrion Energiecollectief kunnen voor alle vragen die te maken hebben met de levering van elektriciteit en gas terecht bij Kinect. Zij proberen alles zo goed mogelijk voor de deelnemers te regelen en hen volledig te ontzorgen. Alleen voor vragen omtrent facturering en betaling verwijzen we rechtstreeks naar de leverancier.

ENGIE als leverancier van het Xandrion Energiecollectief
Om tot een scherpe leveringsprijs te komen, kiest Kinect namens de deelnemers van het collectief de meest optimale koop- en verkoopmomenten in de twee jaren voorafgaand aan de daadwerkelijke levering. Deze marktprijzen worden vastgezet bij de energieleverancier die na periodieke aanbesteding geselecteerd is op basis van de scherpste opslagen en andere gunstige collectieve voorwaarden.

Niet elke energieleverancier is in staat om het collectief te beleveren en om de huidige concurrerende voorwaarden te verbeteren. Periodiek wordt de markt geconsulteerd voor het uitbrengen van een aanbieding tot levering. In deze consultatie gaat de eerste aandacht uit naar de leveranciersopslag waarop vaak een eerste besparing gerealiseerd kan worden. Ook is het essentieel dat het Portfolio Management Inkoopmodel kan worden gefaciliteerd door de leverancier. Daarnaast zijn factoren als bandbreedtes, betalingstermijnen, credit checks en administratieve afhandeling van belang.

ENGIE heeft bewezen dat zij naast het bieden van de gunstigste prijs, ook de administratie en facturatie goed hebben ingericht. Ook is onze ervaring dat ENGIE in geval van problemen oplossingsgericht werkt. Vooralsnog heeft geen andere leverancier een dusdanige competitieve aanbieding kunnen doen, met daarbij de zekerheid van een vlekkeloze administratie, waardoor de keuze voor 2022 en 2023 wederom op ENGIE is gevallen.

Is er een keuzemogelijkheid voor groene energie?
Er is steeds meer interesse in groene elektriciteit. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat deelnemers het zelf belangrijk vinden om te vergroenen of omdat een keurmerk als Greenkey hier om vraagt. Bij afname van groene elektriciteit wordt een Garantie van Oorsprong (GVO) verkregen. Dit dient als bewijs dat ergens binnen het elektriciteitsnetwerk dezelfde hoeveelheid elektriciteit, afkomstig uit een hernieuwbare productiebron, op het net wordt gezet als dat er door de deelnemer wordt afgenomen. Door aankoop van een GVO wordt geïnvesteerd in de productie van duurzame energie. Hoe meer GVO’s worden verkocht, hoe sterker de incentive tot investering en daarmee de stijging van de productie van duurzame energie.

Voor het Xandrion Energiecollectief bestaat de mogelijkheid om de afname te vergroenen door middel van Europese windcertificaten.

Inzicht in & terugdringen van uw energieverbruik met Ensights
De eerste stap in het terugschroeven van uw energiegebruik is inzicht krijgen in uw verbruik. Deelnemers aan het Xandrion Energiecollectief kunnen gratis gebruik maken van het platform Ensights. Met dit platform is het mogelijk om, afhankelijk van de meter, per aansluiting tot op kwartierniveau het verbruik in te zien. Tevens is het mogelijk om periodes en aansluitingen met elkaar te vergelijken en om alerts in te stellen bij overschrijding van bepaalde (meet)waardes.

Inmiddels nemen zo’n 600 deelnemers deel aan het Xandrion Energiecollectief, waaronder bijvoorbeeld Optisport Exploitaties, Auberge de Moerse Hoeve, Duincamping de Lepelaar en Restaurant Hotel Wyllandrie. Het collectief heeft een gezamenlijk verbruik van 285.000 MWh gas en 170.000 MWh elektriciteit.