Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

Bij het beheer van sportterreinen en golfbanen wordt gebruik gemaakt van pesticiden als zich situaties voordoen waarbij het uitoefenen van een sport niet langer verantwoord is door toedoen van plagen, ziekten of onkruid. De Green Deal Sportvelden is er op gericht om te komen tot een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor is het nodig dat beheer en onderhoud zodanig uit te voeren dat plagen, ziekten en onkruid geen kans krijgen.

Om plagen, ziekten en onkruid te kunnen weren, is het nodig te weten in welke omstandigheden zij kunnen ontstaan en uitbreiden. Deze handreiking geeft de beheerder informatie over de mogelijkheden om onkruiden, ziekten en plagen in sportgrasvelden te voorkomen en te bestrijden, zonder inzet van pesticiden. Zoveel mogelijk is geprobeerd generieke maatregelen, die bijdragen aan hoogwaardig sportgras, te beschrijven. Enkele onkruiden, ziekten en plagen vereisen een meer soortspecifieke aanpak. In de handreiking wordt dieper ingegaan op de redenen waarom en onder welke omstandigheden onkruiden, ziekten en plagen zich in de grasmat manifesteren. Deze achtergrond verklaart de werking van bepaalde maatregelen, maar is ook bedoeld als bijdrage aan verdere innovatie van methoden en technieken.

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van de Green Deal Sportvelden. Het uitgangspunt van de Green Deal Sportvelden is dat beheer van sportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen pas mogelijk is wanneer wordt uitgegaan van geïntegreerde gewasbescherming (integrated pest management – IPM). In het kader van de Green Deal Sportvelden worden de voorwaarden voor IPM ontwikkeld en worden handvatten gegeven voor beheerders om IPM te kunnen uitvoeren. Deze publicatie is één van die handvatten.