Handboek “Onderhoudskwaliteit golfbanen” (2018)

Handboek “Onderhoudskwaliteit golfbanen” (2018)

Om het baanmanagement te helpen bij het maken van bewuste keuzes en inzicht te geven in de kwaliteit van de baan is de 2e editie van het handboek ‘Kwaliteit Golfbanen’ ontwikkeld. Donderdag 13 september jl. is de update van het handboek ‘Kwaliteit Golfbanen’ bij het KLM Open uitgereikt aan de voorzitters van de NGF, NGA en NVG.

Het gebruik van het handboek geeft een goed inzicht in de technische kwaliteit van de golfbaan en het kwaliteitsniveau van het onderhoud. Met dit handboek wordt het eenvoudiger om onafhankelijk en uniform de kwaliteit van het onderhoud te monitoren en vast te leggen en om te toetsen of de afgesproken streefwaarden en kwaliteit zijn gehaald. Dit document vormt daarmee een goede basis voor het overleg tussen het greenkeepersteam en het management/de baancommissie van de golfbaan. Door het te gebruiken worden betrokken partijen betere gesprekspartners. De digitale versie van deze publicatie is te vinden op de websites van de NGA, NGF en NVG.

Voor dit handboek is gebruikgemaakt van onderdelen van de ‘Manual Golfbanen’ van de NVG, van de oorspronkelijke opzet van de beeldkwaliteit catalogus van De Enk Groen & Golf en van de systematiek van NiB Scan-Pro voor de technische beoordeling van golfbanen. Verder hebben de makers zich laten leiden door inzichten van nationale en internationale kennis- en onderzoeksinstellingen en autoriteiten in de golfsector.

Het handboek kunt u hier downloaden.

Er kan ook een gedrukt exemplaar worden opgevraagd (max. 1 per baan/club). Deze kunt u per mail bij ons opvragen.

Het handboek is een initiatief van de NVG-commissie Management Onderhoud Golfbanen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.