Green Deal Sportvelden – nieuwsbrief november 2015

Green Deal Sportvelden – nieuwsbrief november 2015
Geachte leden,

Graag uw aandacht voor deze nieuwsbrief over de Green Deal Sport. De Green Deal Sport is ook namens onze leden ondertekend door de NVG en de acties zullen de komende tijd uitgerold gaan worden. NGF, NVG en de NGA vormen het platform Golf in deze green deal en trekken gezamenlijk op en verspreiden een gezamenlijke nieuwsbrief welke hieronder staat.

——————————————————————————————————————————————

Nu de Green Deal tussen de sportsector en de overheid is getekend, zullen de gemaakte afspraken over het reduceren van het gebruik van pesticiden op sportvelden tot acties moeten gaan leiden. In deze nieuwsbrief worden diverse actiepunten die voor de betrokkenen van belang zijn beschreven. Verantwoordelijkheid op elk niveau is de sleutel voor een succesvolle Green Deal Sportvelden.

—————————————————————————————————————————————–

De rol van de NGF, de NVG en de NGA

Golf is een gezonde sport in een natuurlijke omgeving. We willen ook op lange termijn de golfsport gezond houden. De samenwerkende golforganisaties NGF, NVG en NGA maken het tot hun prioriteit om banen, clubs en greenkeepers de komende jaren te ondersteunen in het proces van de Green Deal Sportvelden. Best management practices zullen gedeeld worden. Onderzoek en innovatie zullen worden afgestemd en gestimuleerd. Lees meer >>>

——————————————————————————————————————————————

Implementatie Green Deal: strategisch niveau

Verantwoord beheer van een golfbaan is niet alleen de verantwoordelijkheid van de hoofdgreenkeeper, maar een integrale verantwoordelijkheid die zorgvuldige afstemming vereist tussen bestuur, management en het operationele onderhoudsteam op een golfbaan. Alle neuzen moeten dezelfde kant op. Ook de golfer, als eindgebruiker en degene die de eisen stelt ten aanzien van de prijs-kwaliteitsverhouding, maakt onderdeel uit van deze discussie. De visie en doelstellingen voor een duurzaam beheer worden op directieniveau vastgesteld. Lees meer >>>

——————————————————————————————————————————————

Implementatie Green Deal: management niveau

Baancommissarissen en baanmanagers zijn op beherend niveau bezig en zij geven concrete adviezen richting directie of bestuur. De kwaliteit van de samenwerking op lokaal niveau is in hoge mate bepalend voor het welslagen van de opdracht om zowel individueel als collectief het gewenste eindresultaat te bereiken en behouden. Hoe? Lees meer >>>

——————————————————————————————————————————————

Implementatie Green Deal: uitvoerend niveau

Het bereiken en behouden van het gewenste niveau aan speelkwaliteit is de uitdaging voor elk greenkeepersteam. De eisen die wij binnen de golfsport stellen aan de kwaliteit van de grasmat zijn hoog. Dit vraagt om intensief beheer, waarmee het uiterste gevraagd wordt van de grasplant. Greenkeepers zullen alle onderhouds- en beheermethoden die de ontwikkeling van de grasmat optimaliseren zorgvuldig moeten afwegen en afstemmen. Lees meer >>>

——————————————————————————————————————————————

Implementatie Green Deal: golfprofessionals

De laatste jaren signaleert de NGF de behoefte bij golfclubs, golfbanen en golfprofessionals om golf veel steviger als sport neer te zetten. Steeds meer mensen in de golfsport realiseren zich dat clubs, banen en golfprofessionals een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om golfers van alle spelniveaus op te leiden. Lees meer >>>

——————————————————————————————————————————————

Nationaal Golf & Groen Symposium 2015

Op donderdag 10 december organiseren de NGF, de NVG en de NGA in samenwerking met de DTRF het Nationaal Golf & Groen symposium 2015. Het thema voor dit interactieve en op de toekomst van golfbaanbeheer gerichte symposium is: ‘Groen licht voor speelkwaliteit. Slim denken, anders doen.’ Lees meer >>>

——————————————————————————————————————————————

Meer informatie?

Heldere communicatie is van belang om de samenwerking in de Green Deal te bevorderen. De partners willen vanuit voorlichting, advisering en ondersteuning een loket zijn voor al uw vragen met betrekking tot golfbaanonderhoud en -beheer. Hierbij de lijst met de meest gestelde vragen. Indien u een vraag heeft of behoefte heeft aan meer informatie, neemt u dan contact op met agronoom Niels Dokkuma via e-mail of 030 242 63.