WAAR VALT MEER WINST TE BEHALEN OP UW GOLFBAAN?

De online NVG Golfbranche Benchmark is open voor gebruik!

In het verleden zijn financiële resultaten van golfbanen vergeleken in GOSTA. De NVG heeft samen met Compare to Compete een online tool ontwikkeld om gericht te kunnen benchmarken op de relevante prestatie indicatoren.

Het betreft een kwartaal benchmark op gebied van omzet. Per jaar wordt er ook een vergelijking gemaakt van de kosten. Het grote voordeel van de huidige benchmark is dat u zelf referentiegroepen kan aanmaken. Dit houdt in dat u prestaties kunt vergelijken met gelijkgestemde golfbanen. Te denken valt aan commercieel versus verenigingsgolfbaan, maar ook het aantal holes, de regio en bodemtype zijn allemaal punten waarop u de referentiegroep kan afstemmen. Ieder kwartaal zal de NVG in samenwerking met Compare to Compete een kwartaalrapportage uitbrengen van de belangrijkste resultaten. Een voorbeeld hiervan kunt u hier terug vinden.

We nodigen u graag uit meer inzicht te krijgen in uw prestaties ten opzichte van andere golfbanen. Het levert veel inzichten op waar er meer winst te behalen valt op uw golfbaan.

undefined