Golf Gezond Groen

Gezond golfen in een pesticidevrije omgeving

Een website met informatie over duurzaam beheer van golfbanen voor beheerders en andere geïnteresseerden.

Gezond golfen in een pesticidevrije omgeving

Er zijn maar weinig sporten waarin de spelers zo dicht bij de natuur zijn als golf. Geen wonder dat golfers zich als gast in het landschap voelen, zeker als de architect de baan zo heeft ontworpen dat het natuurlijke landschap op een goede manier deel uitmaakt van de sportieve uitdaging.

Omdat golfbanen zo verweven zijn met de natuur en bij het ontwerpen is gekozen om het landschap zo goed mogelijk in te passen, is het vanzelfsprekend dat het beheer van golfbanen ook zo natuurlijk mogelijk is.

In Nederland vormt dat laatste aspect al jaren een belangrijk element van het beheer van golfbanen. Dat is mede het gevolg van het groene beleid van bijvoorbeeld de NGF. Het begon eind jaren negentig met het duurzaamheidslabel Committed to Green. Dit werd in 2010 opgevolgd door het kwaliteitszorgsysteem en keurmerk van de Golf Environment Organisation. Nederland mag als gevolg daarvan met een gerust hart koploper op het gebied van duurzaam beheer van golfbanen worden genoemd. Noem het maar het resultaat van het samen optrekken door de NGF, de NVG en de NGA.

Dat duurzaam beheer op clubniveau werkt, is te danken aan een goede samenwerking tussen clubbesturen, managers en greenkeepers.

Nu het uitfaseren van het gebruik van pesticiden en de daaraan gekoppelde Green Deal een belangrijke rol speelt, is die goede groene basis van enorm belang gebleken. Maar dat neemt niet weg dat er sprake is van een urgente situatie. Hoewel het gebruik in het beheer van golfbanen relatief meevalt, kan en moet het gebruik verder omlaag. De uitdaging is om als beheerder deze transitie te bewerkstellingen met behoud van de faire speelkwaliteit die de golfsport vereist. Voor die transitie is tijd nodig en … het gaat niet vanzelf. Het vraagt om actie.

Vrijblijvendheid, onderschatting en nonchalance zijn de grootste opponenten als het om het slagen van de Green Deal gaat.

De partijen die de Alliantie vormen, steken veel moeite in een goede begeleiding van dit proces; falen is domweg geen optie.

Door het jaar heen staan zaken als onderzoek, innovatie, monitoring en zelfregulering centraal.
Dat voorlichting, communicatie, educatie en – last but not least – kennisdeling daarbij cruciaal zijn, mag als vanzelfsprekend worden beschouwd.

De GolfAlliantie

NGA

NGA

De NGA denkt én werkt vanuit de praktijk van golfbaanonderhoud mee aan de Green Deal Sportvelden.

Bezoek website

NGF

NGF

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie streeft samen met de Alliantiepartners en andere stakeholders naar een pesticidevrije golfomgeving.

Bezoek website

NVG

NVG

De belangen van de golfaccommodaties in Nederland worden behartigd door de NVG. Leden delen kennis en ontwikkelen golf via hun koepelorganisatie.

Bezoek website

Platformen

Innovatienetwerk

Innovatienetwerk

Het platform voor informatie over de uitvoering van de GreenDeal

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat er nog bijna geen gevalideerde alternatieven zijn voor het voorkomen en/of bestrijden van aantastingen als gevolg van ziektes, plagen, schimmels en onkruid. Daarom wordt in het kader van de Green Deal Sportvelden door alle partijen ingezet op innovatie in sportveldbeheer. Gezamenlijk is daartoe het Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden opgericht. Via dit netwerk is de sportsector structureel gekoppeld aan de innovatiekracht van het bedrijfsleven.

Dit platform is nog in ontwikkeling.

Golfbaan dataviewer

Golfbaan dataviewer

De website www.golfbaandataviewer.nl geeft u een actueel overzicht van golfbanen in Nederland.
Per golfbaan kunt u o.a. zien hoe deze zich verhoudt tot Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland, Waterwingebieden etc.
Als u inzoomt op een golfbaan krijgt u lokale gegevens gepresenteerd waaronder een link naar het duurzaamheidsdossier van de betreffende golfbaan als die GEO-gecertificeerd is.

Bent u als golfbaanbeheerder geïnteresseerd in deze GIS applicatie? Neem dan contact op met Niels Dokkuma (niels.dokkuma@ngf.nl)

Bezoek website

Turfgrass University Research Foundation

Turfgrass University Research Foundation

Een onafhankelijk loket voor complex bodem-, water en grasvraagstukken

In 2017 heeft de WUR een leerstoel Turfgrass Ecology ingesteld. Deze leerstoel - de enige in Europa op dit gebied - wordt gefinancierd door de Turfgrass University Research Foundation. Per 1 april 2017 is Professor Bernd Leinauer aangesteld op deze positie.

Bezoek website