FAQ – Coronavirus en werk

FAQ CORONAVIRUS EN WERK

Kan ik een werknemer meer of minder inroosteren?
Volgens de cao golfbranche kunt u uw werknemer maximaal 25% minder of juist meer inroosteren dan de reguliere urenafspraak. Hiervan kunt u afwijken, maar dan heeft u wel toestemming nodig van uw werknemer. Als u een werknemer minder of meer inroostert, bouwt de werknemer meer- of min-uren op. U kunt als werkgever deze uren de komende weken dus inhouden. Het maximaal op te bouwen min-uren per referteperiode is 60 uur. U kunt als werkgever ook het tijdstip bepalen waarop compensatie van de meer-uren plaatsvindt, dat gaat in overleg met de werknemer. U heeft echter geen toestemming nodig van de werknemer.

Als werknemer meer dan 2080 uur heeft gewerkt dan is er sprake van overuren. In de CAO golfbranche is bepaald dat het tijdstip waarop overuren worden opgenomen na overleg met de werknemer worden vastgesteld. U heeft bij de inzet van overuren wel toestemming nodig van de werknemer om het op de aangewezen dagen op te nemen.

Kan ik mijn werknemers verplichten om verlof/vakantie(uren) op te nemen omdat er minder werk is door het coronavirus?
Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen. Dat kan met ATV-dagen wel, in de CAO golfbranche is namelijk bepaald dat ATV-dagen door de werkgever worden ingeroosterd. Een werkgever kan een werknemer dus wel verplichten om ATV-uren op te nemen.

Mag ik werknemers vragen andere werkzaamheden uit te voeren dan in hun taakomschrijving staat?
U mag werknemers vragen andere werkzaamheden te doen dan waar ze voor zijn aangenomen, u mag het vragen, binnen redelijkheid. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap is daarbij van belang, zeker in deze tijd van de coronacrisis. Als u het niet overdrijft, dan is het geen enkel probleem om werknemers te vragen binnen het redelijke andere werkzaamheden te doen.
Nu met de uitbraak van het coronavirus is het zeer redelijk als u als werkgever aan uw werknemers vraagt tijdelijk andere werkzaamheden te doen. Het moet echter voor de werknemer ook redelijk zijn. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld tot de risicogroep behoort en hij met coronapatiënten zou moeten gaan werken dan is dat voor die werknemer niet redelijk. Het kan dus per persoon en situatie verschillen.

Wanneer kan ik de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) aanvragen en wat is de hoogte van de vergoeding?
De NOW vervangt met onmiddellijke ingang de beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud moet nog verder worden uitgewerkt en het is nu nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen. Bedoeling is om de NOW zo snel mogelijk open te stellen, waarbij aanvragers een voorschot van de tegemoetkoming ontvangen, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.