Educatie

Ook in de greenkeeping opleidingen en bijscholingscursussen vindt de uitdaging uitwerking om in het beheer van golfbanen van pesticidegebruik af te komen met behoud van speelkwaliteit. De opleidingsorganisatie werken met een compleet aanbod mee aan de ontwikkeling en verspreiding van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor deze transitie. Het principe van IPM, geïntegreerde gewasbescherming, staat centraal in het curriculum.
 
Jaarlijks vindt minimaal tweemaal afstemmingsoverleg plaats tussen de Golf Alliantie en de opleidingsinstituten. Het doel van het afstemmingsoverleg is om de opleidingsactiviteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en er gezamenlijk voor te zorgen dat alle aspecten van Integrated Turfgrass Managament aandacht krijgen. Vooral van belang hierbij is de aansluiting tussen theorie en praktijk. Op deze pagina vindt u het opleidingsaanbod per organisatie.
 
Als standaardwerk in duurzaam golfbaanbeheer geldt het boek Practical Greenkeeping van Jim Arthur. Het beschrijft op heldere wijze de fundamentele principes van Integrated Turfgass Management. Via deze link komt u op de website van The R&A waar u het boek kunt bestellen.
 
Voor grassportveldbeheer in het algemeen raden wij u het standaardwerk Grasvelden, achtergronden bij aanleg, onderhoud en beheer aan van auteurs Ernst Bos en Henk Kamp.

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

De opleidingen van de HAS kennistranfser en bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers.

Ga naar pagina

IPC Groene Ruimte

Op haar groene praktijkcentrum aan de rand van de Veluwe toont IPC Groene Ruimte hoe de groene vakman deze mogelijkheden en kansen kan benutten voor zijn eigen beroepspraktijk.

Ga naar pagina

Praktijkcentrum Sport & Golf

Praktijkcentrum Sport & Golf verzorgt praktijkgerichte cursussen voor onderhoud en beheer van golfterreinen en sportvelden met oog voor duurzaamheid en structurele speelkwaliteit.

Ga naar pagina