diverse informatie Golf & Corona (update NVG, PGA, NGA, NGF – 26 maart)

Het coronavirus en de getroffen maatregelen hiervoor hebben flinke gevolgen, ook voor uw golfclub en -baan.

Vorige week hebben de meeste clubs en banen meegewerkt aan een inventarisatie, waarin we de financiële gevolgen in kaart hebben gebracht. De zorgen hieromtrent kunnen we helaas niet wegnemen. Wel gaan we er echt alles aan doen om u, waar mogelijk, te ondersteunen in deze moeilijke periode. Dit is een gezamenlijk initiatief van golforganisaties in Nederland: NVG, PGA, NGA en NGF.

Naast u dagelijks te informeren en te helpen met de korte-termijnproblemen, zijn wij ook druk bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden om u te ondersteunen in het verkrijgen van liquiditeit via de overheid en uw bank.

Daarnaast werken wij een promotioneel plan uit, om de vraag naar golf zo snel als mogelijk weer op peil te krijgen, zo niet extra te kunnen stimuleren, voor als we straks weer open zijn in combinatie met een gezond Nederland.

In deze e-mail doen wij allerlei suggesties voor wat u zou kunnen doen voor uw leden en golfers. Dat doen wij voor de bij ons aangesloten leden. De diversiteit tussen al die leden en golfers zorgt er tevens voor dat niet alles wat wij hieronder opperen voor ieder van even groot belang is. Wij hopen dat u daar doorheen leest.

Lidgelden
De negatieve financiële impact van de genomen maatregelen voor de Nederlandse sportsector wordt vooralsnog geschat op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. Voor golf in Nederland bedraagt de schade tot 6 april +/- 10 miljoen euro en iedere maand daarna tussen de 20 en 25 miljoen euro. Gigantische bedragen.

De sport heeft de gemeenten en het kabinet op 18 maart opgeroepen om een noodfonds in te richten. Lees hierover meer in een bericht van NOC*NSF.

In verband met het coronavirus weten wij dat er nu al leden bij u aankloppen met de vraag of zij geld kunnen terugkrijgen in verband met het sluiten van hun baan. Ook moeten we rekening houden met opzeggingen. Helaas zijn er nu al mensen in een financieel lastig pakket terechtgekomen.

Hoe daar mee om te gaan? Dat is uiteindelijk aan u. Als golforganisaties hebben we het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. De kosten van clubs en banen lopen namelijk door. Om die reden vragen wij de golfers om solidariteit. Bijgaand treft u ook een brief aan namens de NVG, PGA, NGA en NGF die u wellicht kunt gebruiken om uw leden te vragen enige solidariteit te betrachten. Dit is ondenkbaar zonder een goed contact met uw leden. Laat hen zien dat het werk doorgaat op hun golfbaan en eventueel in het clubhuis, zodat zij straks weer prettig kunnen gaan spelen.

Daarbij adviseren wij ook om, als u dit nog niet heeft gedaan, in contact te treden met uw leden. Enerzijds om ze mee te nemen in de zorgen, anderzijds om te kijken of er bepaalde leden in zwaar weer zitten en u op korte termijn een regeling met hen kunt treffen. Op deze manier gaat u voor een proactieve aanpak en kunt u beter anticiperen op de gevolgen.

Een voorzet van een briefje/e-mail die u kunt versturen naar uw leden is bij ons op te vragen (mail naar info@nvg-gofl.nl)

Maandelijkse incasso

Mocht u werken met een maandelijkse incasso, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Aan u de inschatting wat de juiste beslissing is. Hierbij speelt de tevredenheid (zowel op korte als lange termijn) van uw golfers een rol. Logischerwijs wilt u de maandelijkse incasso door laten lopen. Beargumenteer dit naar uw leden. Het is mogelijke dat sommige leden zelf in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen, kijk of u daar een regeling mee kan treffen als zij zich bij u melden.

Om dezelfde redenen vragen wij u ook actief met ons in contact te treden.

Golfprofessionals
De golfpro’s zijn vaak ZZP’ers en behoren ook tot het ‘ecosysteem’ van de golfsport. Ga ook met uw pro praten, zowel qua kennis en expertise als financieel. De professional kan meer dan alleen lesgeven, zo zijn zij bijvoorbeeld vaardig in het coachen en adviseren van commissies. Ook hebben wij vernomen dat pro’s zelfs helpen met het baanonderhoud.

Ideeën voor uw Leden
Op dit moment kan er tot en met 6 april niet worden gegolfd. Dit ondersteunen wij en u ook. Naast dat we u adviseren in contact te treden met uw leden is er meer. Welke mogelijkheden heeft u om er toch te zijn voor uw leden en toegevoegde waarde te leveren?

 • Bied samen met uw pro digitale instructie aan. Deel dit actief via uw website, de nieuwsbrief en social media. Probeer hier continuïteit in te krijgen. In dit artikel enkele voorbeelden van hoe professionals zelf al aan de slag zijn gegaan
 • Naast fysieke instructie, denkt u ook aan mentale instructie.
 • Tips voor thuis, om algemeen fit te blijven.
 • De professional kan het coursemanagement doornemen met de leden, zie hier een voorbeeld:
 • Uw horeca is gesloten. Wel staat de overheid toe om maaltijden af te laten halen en te bezorgen. Denkt u aan lunch en diner. Informeer uw leden en bezorg ze een fijne maaltijd, uiteraard tegen betaling. Bekijkt u hier al enkele initiatieven.
 • Bied maaltijdboxen aan. Uw leden kunnen dit gerecht zelf thuis bereiden. Leuk als de chef een kookinstructiefilmpje op neemt ter ondersteuning.
 • Geef uw leden een gratis webinar over golfregels, deze zijn vernieuwd in 2019. Hieraan kunt u een Q&A of quiz koppelen.
 • Er zijn ook mogelijkheden om alvast cash naar voren te halen. Hoe kunt u dit stimuleren? Bestel nu alvast tegoed voor de horeca en krijg 10% cadeau. Maar denkt u ook aan de verkoop van cadeaubonnen voor de horeca en de golfshop.
 • De nieuwe collectie golfkleding is binnen, neem video’s op waarbij u de kleding presenteert in de vorm van een modeshow. Biedt aan dat leden de kleding kunnen bestellen en dat u dit komt bezorgen. Als er twijfel ontstaat over de geschikte maten, kunt u aanbieden om via videobellen advies te geven.
 • Begin een actie via uw social-mediakanalen, waarbij u de leden oproept om hun mooiste foto te delen en de golfclub te taggen. Dit is leuk, maar het zorgt tevens voor promotie van de sport onder de vrienden van deze golfers en wie weet waartoe dat leidt…
 • Uw greenkeepers kunnen uw leden advies geven over werk in hun tuin.
 • Maak leuke en vrolijke content ondanks de situatie, leuk voor de sfeer en het schept vertrouwen naar uw leden. Bekijk als voorbeeld de Facebookpagina van de Gelpenberg.
 • Leuke tips voor thuis om te lezen en te kijken: voor golfboeken en golffilms. GOLF.NL schreef er al een artikel over.
 • Geef uw leden de mogelijkheden om een keer een introduce mee te nemen als de banen weer open zijn.
 • Geef uw leden tips over het schoonmaken van hun golftas en controle op de clubs. Ook hier besteedde GOLF.NL al eens aandacht aan.
 • Ook dit prachtige initiatief willen we met u delen. Meer initiatieven vindt u ook in dit artikel.
 • Op golfraak.nl worden tips gemaakt voor kinderen om thuis te kunnen golfen en er zijn puzzels uit de vorige edities van het magazine GOLF.NL gepubliceerd, evenals de kleurplaat. Dit is leuk om naar de kinderen te zenden als tip. De puzzels zijn educatief en hebben een link naar golf. Alles is te downloaden via deze pagina.
 • Laat de jeugd een golfbaan knutselen, laat diegene een foto maken en digitaal insturen. De mooiste baan wint…? Dat is aan u natuurlijk.
 • Heeft u een Wii? Daar kunt u uw golfslag blijven oefenen.

Heeft u tips? Deel deze met elkaar! Samen staan we sterk.

Blijf zoveel mogelijk in contact met uw leden, laat zien welke werkzaamheden u uitvoert ondanks de situatie, zorg voor betrokkenheid.

De NVG, NGA, PGA & NGF
Intensief contact en begeleiding, dat is wat wij u willen aanbieden.

In de komende 2 weken zal een medewerker van de NVG/NGF contact met u opnemen om van u te vernemen hoe uw situatie is en of wij kunnen helpen. Wie uw contactpersoon is, maken wij bekend in onze dagelijkse update.

Wat doen wij op dit moment en wat komt eraan?

 • Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt, zie bijlage, van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd. Ook hier geldt dat niet iedere golfbaan hetzelfde is. U kunt uw specifieke vragen bij ons inleveren welke door Deloitte bekeken en beoordeeld worden. Suggesties zijn welkom en wij passen dit document indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze 1e lijns hulpvragen.
 • De NVG en NGF gaan een webinar organiseren, bij succes volgen er meerdere. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over het onderwerp en de mogelijkheid tot inschrijven.
 • We maken artikelen voor golfers. Bijvoorbeeld:
 • Thuistips voor de golfers
 • Wat kun je thuis doen om te oefenen?
 • Het nieuwste magazine van GOLF.NL is ook al online beschikbaar.
 • Golfbanen op weg naar GEO-certificering kunnen met vragen en voor begeleiding terecht bij de helpdesk. Er wordt gewerkt aan een digitale workshop.
 • Het Starttijdenplatform gaat binnenkort ook live. De kosten van 1 euro fee per persoon brengen wij het eerste half jaar niet in rekening.
 • De golforganisaties zullen zelf ook het mes in de kosten zetten. Dit alles met als doel om zo gezond als mogelijk uit deze crisis te komen. Daarbij hanteren wij het principe dat dit absoluut niet ten koste moet gaan van de dienstverlening aan u, de marketing van de golfsport en tevens dat wij vooralsnog niet overgaan tot gedwongen ontslagen.
 • De coronacrisis roept ook veel vragen op over golfbaanonderhoud en vrijwilligershulp bij het onderhoud. De afdeling Duurzaam Beheer/Agronomie en de NGA kan uit eerste hand uitleggen wat nu moet en mag. Neem voor onderhoudstechnische ondersteuning contact op met Niels Dokkuma (06 – 44166717, niels.dokkuma@ngf.nl) of Koert Donkers (06 – 51719167, koert.donkers@ngf.nl) of Jannes Kroon (jannes.nga@gmail.com).
 • Leden van de PGA Holland kunnen contact opnemen met Frank Kirsten m.b.t algemene hulpvragen (06-51525727, fk@pgaholland.nl) en met Jim van Heuven van Staereling m.b.t vragen over de opleiding (06-54638925, jh@pgaholland.nl).


Overige tips

 • Blijf met uw collega’s en vrijwilligers in contact. Niet alleen per mail, maar organiseer eens een video conference call via bijvoorbeeld Zoom. Onderhoud contact, maar denk bijvoorbeeld ook aan een brainstorm. Betrek daarbij ook de pro en horeca.

Met z’n allen streven we ernaar om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gezondheid is het allerbelangrijkste. En als de situatie het weer toelaat, dan is het weer tijd voor een ronde golf op de golfbaan.

In de tussentijd willen wij er voor u zijn, zoals u er voor uw leden en gasten bent.

*Contactpersoon kan gewijzigd worden als de gezondheid door omstandigheden veranderd.