Directiewisseling Golfbaan Delfland

Directiewisseling Golfbaan Delfland

Onlangs is Laurentine Bouman door de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden (GEMS) benoemd tot statutair bestuurder/directeur. Laurentine neemt daarmee de leiding van Golfbaan Delfland over van Tinus Vernooij. Tinus is per dezelfde datum teruggetreden als interim-directeur.  Laurentine zal het herstructureringsproces wat in oktober 2016 door Tinus en haar, als Operationeel Manager, ingezet is, afronden en op basis van het geformuleerde businessplan toewerken naar een structureel stabiele en gezonde exploitatie van Golfbaan Delfland.