Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties, groot en klein, voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywetgeving. Er moeten heel wat zaken geregeld worden, op het vlak van juridische aangelegenheden, ICT, organisatie en interne communicatie. Met een speciaal online programma kan iedereen in 15 stappen aan de verplichtingen voldoen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn ook leden van een beroepsvereniging of de persoonsgegevens van medewerkers in (lid-)bedrijven van brancheorganisaties.

Er zijn 2 soorten persoonsgegevens.
Gewone persoonsgegevens
(Naam, adres, postcode, plaats, provincie, land, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, website, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, titels, overlijdensdatum, burgerlijke staat, LinkedIn, Facebook, Twitter, werkzaam bij organisatie, bankrekeningnummer, kentekenplaat.

Bijzondere persoonsgegevens
(Etnische afkomst, politieke opvatting of voorkeur, religieuze opvatting of overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie, gegevens over gezondheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijke gegevens, salarisgegevens, paspoort kopie, BSN-nummer).

Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens bestaat uit alle handelingen die je met persoonsgegevens uitvoert. Zodra je persoonsgegevens verwerkt val je onder de AVG wet en moet je dus aan deze regelgeving voldoen. Het verwerken van persoonsgegevens bestaat bijvoorbeeld uit een excel-ledenbestand, adressenlijst voor nieuwsbrief, etc.
Wat moet je doen met de persoonsgegevens? Inventariseren. Maak een duidelijk overzicht welke persoonsgegevens er verwerkt worden.

Een samenvatting van het AVG-stappenplan kunt u hier downloaden.

De Stichting AVG voor verenigingen heeft een 15-stappenplan ontwikkeld waarmee verenigingen op een relatief gemakkelijke manier kunnen voldoen aan de eisen van de wet. Aangesloten golfbanen krijgen daarbij 50% korting. Lees meer >>>

Meer informatie over de prijzen is hier te vinden. De kortingscode kan per mail opgevraagd worden bij het NVG-bureau (info@nvg-golf.nl).