De nieuwe agenda van golf

De nieuwe agenda van golf

Op het Nationaal Golf Congres & Beurs, dat 1 februari jl. plaatsvond in Utrecht, hebben de NGF, NVG en PGA een gezamenlijke strategie ontvouwd.

‘Het is goed,’ vertelde NGF-directeur Jeroen Stevens de ruim 320 deelnemers aan het congres, ‘dat deze drie stakeholders samen optrekken. Zowel NGF, NVG als PGA hebben een beleidsplan met een visie op de ontwikkeling van golf in de komende jaren. Je ziet dat daar een rode draad in zit.’

Die rode draad heeft onder andere betrekking op de manier waarop golf nieuwe spelers verwelkomt en de spelers vervolgens thuis laat voelen op clubs en banen.

‘Een belangrijk punt is dat mensen plezier beleven aan de sport’, aldus Stevens. ‘Dat heeft een sociaal maar ook een sportief element. We zien nog steeds dat te veel beginnende golfers afhaken. Aan de andere kant kun je constateren dat golfers naarmate hun handicap lager wordt minder snel zullen stoppen.’

Beter (leren) spelen is naast dat belangrijke sociale aspect een manier om mensen langer aan golf te binden. Programma’s als het 9-stappenplan en De Golf Academie helpen clubs en golfscholen om het spel van nieuwe en bestaande golfers op een hoger niveau te brengen.

Sinds enige tijd kunnen clubs en banen gebruik maken van een uitstekend systeem, Players First, waarmee diverse categorieën golfers – zoals nieuwe leden, greenfeespelers en mensen die vertrekken – hun mening kunnen geven. Dat geeft een zee aan nuttige informatie, ook over het sociale klimaat, en daarom is het opmerkelijk dat nog lang niet alle clubs en banen volledig van profiteren van wat Players First te bieden heeft.

(bron: golf.nl)