Corona: noodfonds voor de sport

De sportsector pleit voor een noodfonds voor de sport in Nederland. De NVG maakt onderdeel uit van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en heeft samen met sportorganisaties en alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, waaronder ook de NGF, een inschatting gemaakt van de gederfde inkomsten in verband met de coronacrisis. De negatieve financiële impact voor de Nederlandse sportsector wordt op 950 miljoen euro geschat voor een periode tot en met de zomer. Met de kennis van nu is de raming van de NVG dat het verlies in deze periode voor ondernemers in de golfbranche uit zal komen op circa 90 miljoen (t/m augustus 2020).

Artikel door: Martijn Scholte (originele versie van het artikel opgesteld door Frederieke Verhaar (FNRS)

18 maart 2020 | 2 minuten lezen

De aanpak van het coronavirus vraagt ongekende maatregelen. De golfbranche wordt hard geraakt door de genomen maatregelen. De hele sport in Nederland staat voor het eerst helemaal stil. Sporters, clubs, bonden, organisatoren van sportevenementen, exploitanten en ondernemende sportaanbieders, waaronder de meeste golfbanen vallen, hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote organisatorische en financiële gevolgen.

Ondernemende sportaanbieders

Lang niet alle sporters in Nederland zijn actief via vereniging of bond. Veel mensen maken gebruik van de ondernemende sportaanbieders zoals fitnesscentra, klimhallen, squashcentra, zwembaden, maneges en golfbanen. Ondernemers in de sportsector worden hard getroffen. Alle activiteiten zijn stilgelegd terwijl de vaste kosten voor accommodatie en personeel voor een belangrijk deel doorlopen.

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders, waar naast de golfbranche (NVG) ook de maneges (paarden), squash, zwembaden en fitness vertegenwoordigd zijn, ziet voor haar achterban tot 1 augustus een schadepost van bijna € 300 miljoen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de meeste ondernemende sportaanbieders zich onder de huidige condities slechts één of enkele maanden van totale stilstand kunnen permitteren voordat zij op een faillissement afkoersen.

Specifieke steunmaatregelen voor sport nodig

In tijden van crisis wordt de kracht van een samenleving zichtbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat het kabinet nu al met werkgevers en vakbonden in grote lijnen overeenstemming heeft bereikt over het steunpakket voor getroffen bedrijven en zelfstandigen. Een deel van die maatregelen, die gisteren door het kabinet zijn afgekondigd, zal ook beschikbaar gesteld worden voor de bedrijven en zzp’ers uit de sportsector.

De NVG en NGF roepen, in samenwerking met andere sportbonden en onder leiding van NOC*NSF, rijksoverheid en de gemeenten op om een noodfonds voor de sport in te stellen. Zodat de sport ook in de toekomt haar unieke maatschappelijke rol kan blijven invullen. De NVG draagt hier aan bij vanuit haar rol in het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

Download onderaan dit nieuwsbericht de ingezonden stukken over de financiële impact voor de sportsector in Nederland.

Economische impact coronavirus voor de sportwereld
Impact COVID-19 op de sport in Nederland

NVG bereikbaar voor vragen en meer informatie

Dit bericht is gebaseerd op basis van de informatie die we op dit moment ter beschikking hebben. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. De NVG blijft dit op de voet volgen en informeert u zodra er nieuws is of maatregelen aangepast worden. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij de NVG: