Commissie management onderhoud golfbanen
De commissie management onderhoud golfbanen biedt handreikingen waardoor het golfbaanonderhoud professionaliseert op managementniveau. Dit wordt bewerkstelligt door kennisoverdracht en belangenbehartiging namens de golfbanen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG).

Vanuit de commissie management onderhoud golfbanen zijn in de afgelopen jaren een aantal initiatieven ontplooid. Te denken valt daarbij aan:
– Handboek onderhoudskwaliteit golfbanen;
– Golf & groen symposium;
– Manual golfbaanonderhoud.

Verder houdt de commissie zich bezig met de Green Deal, de Turfgrass Research Foundation en zijn er diverse projecten behandeld. Voorbeelden daarvan zijn; oplevering document over automatiseringssystemen dat inzicht geeft in de verschillende beheerssystemen, architectuur & speelkwaliteit, CROW en beeldbestek, biomassa, werkveldcie en de functieomschrijvingen van greenkeepers.

Een aantal leden van de commissie zijn ook aangesloten bij de Alliantie (m.b.t. de Green Deal) en de commissie Duurzaam!Golf van de NGF.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
– Suzanne Rozema – Golfsociëteit De Lage Vuursche
– Suzan Kroes – Het Rijk golfbanen
– Carla Prins-Laban – Golfbaan Bentwoud
– Nienke de Bruijn – Burggolf
– Funs Janssen – Burggolf
– Paul Wesel – NVG

Handboek kwaliteit golfbanen en manual golfbaanonderhoud
Het handboek kwaliteit golfbanen en de manual golfbaanonderhoud kunnen bij de NVG besteld worden. De kosten van de manual (deel 1 en deel 2 incl. CD) bedragen € 175,- excl. BTW en verzendkosten. Het handboek wordt kosteloos aangeboden door NVG, NGA en NGF. Er wordt max. 1 exemplaar per golfbaan/club beschikbaar gesteld.

Handboek kwaliteit golfbanen en manual golfbaanonderhoud
Bestel hem nu!