Commissie Fiscaliteit

In opdracht van het Bestuur van de NVG is een werkgroep ingesteld met als doel om te bekijken welke onderwerpen op fiscaal gebied zodanig aandacht behoeven dat advies aan leden ingewonnen zou kunnen worden.

Onderstaande informatie vloeit voort uit de activiteiten van de diverse commisieleden die zitten hebben in de commissie fiscaliteiten.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Jacqueline Lambrechtse - onafhankelijk lid
  • Peter Bakker - Golfbaan Delfland
  • Lodewijk Klootwijk - NVG

Checklist laatste BTW-aangifte 2012

Eind deze maand zal door de meeste ondernemers de laatste BTW-aangifte over 2012 worden ingediend. In deze aangifte dient rekening te worden gehouden met verschillende correcties over 2012. Hieronder treft u enkele mogelijke correcties aan.

Personeel inhuren, maar hoe?

In dit artikel beschrijft fiscale partner Leisure & Tax drie gangbare vormen om personeel in te huren 

 

Fiscaliteit Publicaties & Onderzoeken

In dit overzicht wordt alvast aan aantal wijzigingen voor 2012 kort besproken. Het doel ervan is algemene informatie te geven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Leisure & Tax of met uw eigen adviseur. 
In dit overzicht wordt aan aantal voorgestelde fiscale wijzigingen voor 2011 kort besproken. Het doel ervan is algemene informatie te geven. Voor advies kunt u contact opnemen met Leisure & Tax of met uw eigen belastingadviseur.
In het 3e kwartaal van 2010 is aan alle NVG-leden de enquête fiscaliteit verstuurd. De enquête is met veel enthousiasme ingevuld, waardoor er een response is van ruim 40%. In de rapportage vindt u de belangrijkste resultaten van deze enquête, met tekst en uitleg van Leisure & Tax. De resultaten van iedere vraag worden in tabellen weergegeven.
In Golfbusiness (jaargang 8 nr. 2 2008) heeft een artikel gestaan over de motivatie van golfbanen om pro's al dan niet in dienst te nemen. Het artikel is een vervolg op de mini-enquete die onder de leden is verstuurd over dit onderwerp.
In Golfbusiness, jaargang 7 editie 3 (2007) is een artikel gepubliceerd om aandachtspunten voor BTW-heffing bij sportverenigingen en golfbanen in het bijzonder. U kunt hier het hele artikel downloaden.
De BTW op een bedrijfslidmaatschap van een golfvereniging is niet aftrekbaar. Dit heeft Hof Den Bosch onlangs beslist. U kunt hieronder klikken om het hele artikel te downloaden.
Om een indicatie te geven of een product of dienst belast is met het lage of hoge BTW-tarief, heeft Leisure & Tax een nieuw overzicht gemaakt (update: oktober 2012)."
De afschrijvingsmethodiek bij golfbanen is met een mini-enquete in kaart gebracht. Op basis van de antwoorden van de NVG-leden, hebben wij de resultaten in grafiekvorm in kaart gebracht.
Op verzoek van de NVG, is door Taxatheek Apeldoorn een onderzoek ingesteld naar de (wijze van) waardering van golfaccommodaties in het kader van de wet WOZ. Bij dit onderzoek is gekeken naar: - toegepaste waarderingsmethode. - waardering grond. - waardering (aanlegkosten) holes. - eventuele bijzonderheden / afwijkingen. Met betrekking tot het onderzoek is getracht een zo helder mogelijk beeld te schetsen van de taxatie van golfaccommodaties. In de bijlage kunt u de bevindingen en conclusies van de heer Bax raadplegen.
Mr. Erik Lankers, jurist bij Werkgversorganisatie in de Sport (WOS), informeert over onderwerpen als; een overeenkomst van opdracht: waar moet een golfvereniging of exploitant op letten, verklaring arbeidsrelatie (VAR), VAR-row & VAR-loon en criteria fictieve dienstbetrekking.