Platform Ondernemende Sportaanbieders biedt EZK 6 protocollen aan voor verantwoorde heropening van de sport

Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een algemeen protocol voor de heropening van sport aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor 6 verschillende sporten. De Paardensport, Fitness, Klimsport, Zwemsport, Squash, en Golf zijn de sporten die zich uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 17 april 2020 (update NGF, NVG)

Gister verkondigde Premier Rutte dat het nog te vroeg zou zijn voor een potje tennis. 7 sporten denken er wel klaar voor te zijn en hebben protocollen ingeleverd voor een verantwoorde heropening. Daarnaast gaat de lobby door voor het noodfonds voor de sport. Dat gebeurt via 2 lijnen. Enerzijds via het NOC*NSF en anderzijds via […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 16 april 2020 (update NGF, NVG)

De spanning stijgt, 21 april komt naderbij. Vanavond leveren wij met 6 andere sporten ons protocol in bij het kabinet. Veel leden vragen naar onze verwachting. Wij hebben straks een goed protocol op tafel liggen en zitten daarmee in de allereerste tranche van branches die een protocol inleveren. Verder hangt het volledig af van de […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 15 april 2020 (update NGF, NVG)

Gisteren was er te weinig nieuws onder de zon voor een update. Kennelijk even wennen na de Pasen. Vandaag is er des te meer te melden… Protocol golfbanen open? De kennis en kunde en vooral wensen bij het Ministerie aangaande protocollen ontwikkelen zich snel en dat is goed: zo komen we tot betere protocollen. Wij […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 11 april 2020 (update NGF, NVG)

De actie van POS en NOC*NSF om protocollen te gaan maken heeft aandacht in de pers gekregen. Het AD en Telegraaf koppen vandaag over de goede acties van Tennis en Golf ‘Bonden tennis en golf lopen voorop met plannen voor ‘als het weer kan’ In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 10 april 2020 (Update NGF, NVG)

Nieuwe calculator compensatie Het besef dat de crisis nog wel even gaat duren, wordt aan het eind van de vierde week groter. Ook het besef dat de huidige compensatieregelingen in veel gevallen bij lange na niet voldoen. Vanmorgen in het wekelijkse overleg dat wij hebben vanuit de NVG blijkt dit ook zo te zijn in […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 9 april 2020 (Update NGF, NVG)

Dank voor de input die jullie leveren op het golfprotocol. We komen zo tot een erg sterk document. Dit gaan we samen met andere sporten aanbieden aan de ministeries. NOC*NSF heeft zich ook achter dit initiatief geschaard. Op deze manier gaat sport langs deze twee wegen aandringen op een verantwoorde opening van een deel van […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 8 april 2020 (update NGF, NVG)

Het begint steeds duidelijker te worden dat we toegaan naar langdurigere “1,5 meter economie”. In gesprekken met MKB Nederland, Gastvrij Nederland en het ministerie van EZK lijkt dit het sleutelwoord. Ieder protocol dat wordt opgesteld begint hier zo ongeveer mee. Hoe dit uit gaat werken op contactsporten is de vraag, met mondkapjes en handschoenen aan, […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 7 april 2020 (Update NGF, NVG)

Gister geen update: NVG en NGF stemmen het moment van verzending af met elkaar, dat liep gister even mis. Vandaar dat NVG leden de update vandaag krijgen. Met een extra: column van Jannes Landkroon. Wij hopen dat u, ondanks de gesloten banen, toch een beetje heeft kunnen genieten van het mooie weer. Dit mooie weer […]

lees meer