Update Golfbranche & Coronavirus 28 april 2020 – (update NGF, NVG)

Beste mensen, Veel golfbanen vieren Koningsdag traditiegetrouw met een toernooi, maar dat zat er maandag niet in. Maar aan de stilte op de golfbanen komt toch langzaam een einde. Woensdag begint het sporten voor de jeugd weer. Een kleine stap richting algehele heropening. Om de noodzaak daarvan kracht bij te zetten, stond er een uitgebreid […]

lees meer

Desinfecterende middelen e.a. bestellen – uit het NVG Inkoopnetwerk

Om de medewerkers straks zo veilig mogelijk te kunnen laten werken en tegelijk de gasten goed te kunnen ontvangen, zijn producten voor hygiëne, persoonlijke bescherming e.d. van groot belang. Eén van de partners uit het NVG Inkoopnetwerk – Bunzl – heeft daarvoor een passend aanbod ontwikkeld. Bunzl heeft een productgamma samengesteld voor de toekomstige “1,5 […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 23 april 2020 (update NGF, NVG)

Beste mensen, Voordat wij met jeugd aan de gang kunnen, volgens de richtlijnen zoals aangekondigd in de persconferentie afgelopen dinsdag, moeten er een aantal stappen doorlopen worden. Hieronder staat zoals wij begrijpen wat er in gang gezet is: VWS moet met een protocol komen wat naar de veiligheidsregio’s gaat. Zij moeten dit verwerken in hun […]

lees meer

Protocol Verantwoord Sporten april 2020 (concept)

Dit algemene protocol voor de sport is in samenwerking tot stand gekomen door het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en hun aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Het protocol wordt medeondertekend door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond en de […]

lees meer

Het coronavirus en golf – berichtgeving 21 april 2020 (NGF, NVG, NGA en PGA Holland)

Dit is een gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Laatste update: 21 april, 20.30 uur. Beperkende maatregelen tot en met 19 mei Premier Mark Rutte heeft op 21 april een klein aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat betreft sport wordt alleen het beleid voor kinderen en topsporters versoepeld. Topsporters kunnen vanaf 29 april […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 21 april 2020 (update NGF, NVG)

Onder andere op de site van de NOS staat en bericht over het advies van het OMT (outbrake management team) aan het ministerie van VWS. In dit advies staat het volgende over sport: Voor golf lijkt dit een zeer teleurstellend advies. Door leeftijd het criterium te maken worden veel intrinsiek veilige sporten uitgesloten. Golfbanen alleen […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 20 april 2020 (update NGF, NVG)

Morgen kondigt Premier Rutte aan wat voor maatregelen gaan volgen na 28 april. Gister is het kabinet hiervoor bijeen geweest. De golfbranche heeft haar huiswerk gedaan. Het protocol en hoe nu verder? Het protocol dat we hebben opgesteld en dat tevens gevisualiseerd is, ligt nu bij het ministerie van EZK. VNO*NCW-MKB Nederland (route NVG) heeft […]

lees meer

Golfspot bij Ster op tv- en radiozenders

De NVG en NGF zijn ingegaan op een leuk initiatief van de Ster. Er is door de coronacrisis veel ruimte ontstaan bij de Ster en daarom zijn brancheorganisaties uitgenodigd een eigen spot te maken. Niels Hooft van de NGF heeft deze spot met bestaand materiaal gemaakt. De reclame wordt in deze periode gratis uitgezonden op […]

lees meer