Protocol Verantwoord Sporten april 2020 (concept)

Dit algemene protocol voor de sport is in samenwerking tot stand gekomen door het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en hun aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Het protocol wordt medeondertekend door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond en de […]

lees meer

Het coronavirus en golf – berichtgeving 21 april 2020 (NGF, NVG, NGA en PGA Holland)

Dit is een gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Laatste update: 21 april, 20.30 uur. Beperkende maatregelen tot en met 19 mei Premier Mark Rutte heeft op 21 april een klein aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat betreft sport wordt alleen het beleid voor kinderen en topsporters versoepeld. Topsporters kunnen vanaf 29 april […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 21 april 2020 (update NGF, NVG)

Onder andere op de site van de NOS staat en bericht over het advies van het OMT (outbrake management team) aan het ministerie van VWS. In dit advies staat het volgende over sport: Voor golf lijkt dit een zeer teleurstellend advies. Door leeftijd het criterium te maken worden veel intrinsiek veilige sporten uitgesloten. Golfbanen alleen […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 20 april 2020 (update NGF, NVG)

Morgen kondigt Premier Rutte aan wat voor maatregelen gaan volgen na 28 april. Gister is het kabinet hiervoor bijeen geweest. De golfbranche heeft haar huiswerk gedaan. Het protocol en hoe nu verder? Het protocol dat we hebben opgesteld en dat tevens gevisualiseerd is, ligt nu bij het ministerie van EZK. VNO*NCW-MKB Nederland (route NVG) heeft […]

lees meer

Golfspot bij Ster op tv- en radiozenders

De NVG en NGF zijn ingegaan op een leuk initiatief van de Ster. Er is door de coronacrisis veel ruimte ontstaan bij de Ster en daarom zijn brancheorganisaties uitgenodigd een eigen spot te maken. Niels Hooft van de NGF heeft deze spot met bestaand materiaal gemaakt. De reclame wordt in deze periode gratis uitgezonden op […]

lees meer

Platform Ondernemende Sportaanbieders biedt EZK 6 protocollen aan voor verantwoorde heropening van de sport

Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een algemeen protocol voor de heropening van sport aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor 6 verschillende sporten. De Paardensport, Fitness, Klimsport, Zwemsport, Squash, en Golf zijn de sporten die zich uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 17 april 2020 (update NGF, NVG)

Gister verkondigde Premier Rutte dat het nog te vroeg zou zijn voor een potje tennis. 7 sporten denken er wel klaar voor te zijn en hebben protocollen ingeleverd voor een verantwoorde heropening. Daarnaast gaat de lobby door voor het noodfonds voor de sport. Dat gebeurt via 2 lijnen. Enerzijds via het NOC*NSF en anderzijds via […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 16 april 2020 (update NGF, NVG)

De spanning stijgt, 21 april komt naderbij. Vanavond leveren wij met 6 andere sporten ons protocol in bij het kabinet. Veel leden vragen naar onze verwachting. Wij hebben straks een goed protocol op tafel liggen en zitten daarmee in de allereerste tranche van branches die een protocol inleveren. Verder hangt het volledig af van de […]

lees meer

Update Golfbranche & Coronavirus 15 april 2020 (update NGF, NVG)

Gisteren was er te weinig nieuws onder de zon voor een update. Kennelijk even wennen na de Pasen. Vandaag is er des te meer te melden… Protocol golfbanen open? De kennis en kunde en vooral wensen bij het Ministerie aangaande protocollen ontwikkelen zich snel en dat is goed: zo komen we tot betere protocollen. Wij […]

lees meer