Onderzoeken goltoerisme
In 2017 is - op initiatief van de commissie Toerisme - onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van Golftoerisme in Nederland.

Allereerst is in kaart gebracht in welke mate er al sprake is van golftoerisme bij de leden van de NVG. Daarnaast is de haalbaarheid van golftoerisme onderzocht en is er aangegeven op welke (buitenlandse) markten de kans van slagen het grootste is.

Bij het inkomend buitenlands toerisme gaat het om:
- Primair golftoerisme waarbij de buitenlandse golftoerist kiest voor een Nederlandse bestemming om de golfaccommodatie.
- Secundair golftoerisme waarbij de golftoerist het golfen als deelactiviteit ziet van het bezoek aan Nederland.

Beide pijlers zijn afgelopen twee jaar in meer of mindere mate ingezet als aandachtsgebied door de commissie.

De commissie heeft zes studenten van drie verschillende Hogescholen “het Golftoerisme” laten onderzoeken, wat heeft geleid tot de oprichting van het platform www.PlayGolfinHolland.nl en www.PlayGolfinHolland.de. In 2019 zal daar de Engelstalige site www.PlayGolfinholland.uk aan toegevoegd worden.

De volgende onderzoeken staan tot uw beschikking:

Scriptie: Meer golftoerisme naar Nederland

Haalbaarheidsanalyse voor het toeristisch golfplan

Door Lindsey de Graaf - Mangement Toerisme NHTV Breda

Scriptie: Van de Heimat naar de Nederlandse golfbaan

Onderzoek naar inkomend golftoerisme vanuit Duitsland

Door Scott Janssen - Management Toerisme NHTV Breda

 • + -

  Lees meer

  Van dit onderzoek is de doelstelling als volgt worden geformuleerd:
  “Inzicht krijgen in zowel de wensen als behoeften van internationale golftoeristen, als in de potentie van Nederlandse golfbanen teneinde vast te stellen of een groei aan inkomend golftoerisme in Nederland te realiseren is.”
  Uit bovenstaande doelstelling komen de volgende onderzoeksvragen voort:
  1. Wat verwacht een golftoerist van een buitenlandse golfvakantie?
  2. Waar moeten de Nederlandse golfbanen aan voldoen om internationale golftoeristen te ontvangen?
  3. In hoeverre heeft de Nederlandse golfbranche potentie om internationale golftoeristen aan te trekken?
  4. Hoe kan de Nederlandse golfmarkt zich profileren als aantrekkelijke bestemming voor een golfvakantie?
  Om de genoemde onderzoeksvragen te beantwoorden, is er in dit onderzoek gebruikgemaakt van een kwalitatieve benadering met een beschrijvend karakter. Er zijn expertinterviews gehouden met aanbieders van golfvakanties, ervaringsdeskundigen, ofwel golfbaaneigenaren waar al wel buitenlandse golftoeristen komen, en met kenners van de branche. Daarnaast is er een enquête verstuurd naar alle golfbaaneigenaren die aangesloten zijn bij de NVG. Tevens is er desk research uitgevoerd om aan aanvullende informatie en theorieën te komen.
  Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat een golftoerist tijdens de golfvakantie echt een vakantiegevoel wil hebben en het idee wil hebben zich in een hele andere omgeving dan de eigen omgeving te bevinden. De golftoerist wil graag gastvrij en open verwelkomd worden op de golfbaan. Eenmaal op de bestemming, wil de toerist niet al te ver meer hoeven reizen voor de verschillende aspecten van de vakantie. Een hotel op de golfbaan is daarom ideaal. Over het algemeen wil de golftoerist vooraf graag het golfen zelf, het eten en de accommodatie geregeld hebben. Voor verre en langere vakanties boekt de golftoerist over het algemeen eerder dan de kortere vakanties die dichterbij plaatsvinden. Het is belangrijk voor een golftoerist dat alles eenvoudig te boeken is en dat de golfbaan toegankelijk is voor de buitenlandse toerist.
  In de profilering van Nederland als golfland, zal de nadruk moeten gaan liggen op de hoge golfdichtheid en korte afstanden. Er kunnen mooie combi-reizen samengesteld worden, waarbij de toerist veel kan doen en zien en dagelijks maar weinig reistijd heeft. Ook moet in de profilering duidelijk naar voren komen dat de kwaliteit van de Nederlandse golfbanen zeer goed zijn en dat ze voorop lopen wat betreft duurzaamheid.

  Haalbaarheidsanalyse golftoerisme

  0.00 KB 97 downloads
 • + -

  Lees meer

  Het doel van dit onderzoek was:
  “Inzicht verkrijgen in de Duitse toeristische golfmarkt, als in de potentie van Nederlandse golfbanen teneinde vast te stellen of inkomend golftoerisme door Duitsers in Nederland te realiseren is.“
  Om dit doel te realiseren zijn er vier onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat zijn de wensen en behoeften van de Duitse golfer in de regio Nedersaksen? 2. Hoe ziet de golfbranche in Nederland er anno 2017 uit? 3. Hoe is de huidige status van het Nederlandse golfaanbod? 4. Welke promotiemiddelen zijn geschikt om de Duitse golfer mee te bereiken?
  Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is er tijdens het onderzoek deskresearch en fieldresearch verricht. Het fieldresearch bestaat uit kwalitatieve diepte-interviews met Duitse golfers uit de deelstaat Nedersaksen. Deze interviews zijn geanalyseerd door het maken van transcripten en coderingen.
  De resultaten van het onderzoek hebben aangetoond dat de relatief hoge golfbaandichtheid, de relatief goede kwaliteit van het golfaanbod van Nederland, de variatie aan golfbanen in Nederland, de relatief goede bereikbaarheid en de geringe afstand die de Duitse golfer moet afleggen om in Nederland te golfen er voor zorgen dat de golfbanen in Nederland een hoge potentie tonen om inkomend golftoerisme vanuit Duitsland te ontwikkelen.
  De Duitse golfer heeft tijdens de interviews zijn wensen, behoeften en motivatie beschreven. Hieruit is naar voren gekomen dat er een tweedeling bestaat binnen de doelgroep van de Duitse golfers.
  • Enerzijds is er de relatief oudere(55+) Duitse golfer welke aangeeft dat de accommodatie van goede kwaliteit moet zijn en dat extra faciliteiten als wellness, zwembad, en comfort daarbij niet mogen ontbreken. Zij spelen graag op golfbanen die ontspanning bieden en niet te uitdagend zijn. Deze golfer haalt zijn informatie over golf uit de tijdschriften ’GolfTime’, GolfMagazine en via regionale tijdschriften. Verder wordt golf gekeken via Skysports op tv. Mond tot mond reclame is het meest waardevol en kan het best gegeven worden door personen die een relatie hebben met de Duitse golfer. De meest effectieve mond tot mond reclame komt van de golfleraar, vrienden en leden of medewerkers van de golfclub.
  • Anderzijds is de relatief jongere en prestatiegerichte golfer tot 55 jaar beter te bereiken via sociale media als Facebook en Instagram. Zij geven tijdens de interviews ook aan meer online mediakanalen 2 te gebruiken dan de eerdergenoemde relatief oudere golfer. Ook zijn de voorkeuren en behoeftes van deze jongere golfer anders. De voorkeur gaat uit naar een degelijke en schone accommodatie die voldoet aan de basisbehoeften en waar een goede prijs-kwaliteit heerst. Er wordt door de Duitse golfer tot 55 jaar liever op een uitdagende golfbaan gespeeld waar unieke natuurlijke aspecten zichtbaar zijn.

Scriptie: Klantreis Belgische golftoerist

Onderzoek naar inkomend golftoerisme vanuit België (Vlaanderen)

Door Ronald Bakker - Hogeschool Zeeland Vlissingen

Scriptie: Encouraging the inbound golf tourism from the United Kingdom and Ireland to the Netherlands

Onderzoek naar inkomend golftoerisme vanuit UK & Ierland

Door Lot Hoogeveen - International Tourism and Travel Industry NHTV Breda

 • + -

  Lees meer

  Uit de resultaten van de interviews blijkt dat ontspanning de enigste motivatie is voor een Belgische golftoerist om op golfvakantie te gaan. Wanneer ze op zoek gaan naar een golfvakantie oriënteren ze zich hoofzakelijk via online kanalen zoals Google of touroperators en is de ligging van het hotel ten opzichte van de golfbaan erg belangrijk.
  Net zoals bij het oriënteren gaat het boeken hoofdzakelijk online waarbij ze golfvakanties naar het Zuiden van Europa een aantal maanden op voorhand boeken. Wanneer het gaat om een golfvakantie naar Nederland kan dit korter dan een maand zijn of zelfs last-minute. De kwaliteit van het terrein en een goede keuken zijn voor Belgische golftoeristen de belangrijkste factoren wanneer zij op hun golflocatie zijn. Deze twee factoren spelen dan ook een belangrijke rol in de klanttevredenheid. Uiteindelijk staan Belgische golftoeristen open om achteraf nog eens benaderd te worden wanneer dit via e-mail wordt gecommuniceerd.
  De onderbouwde aanbevelingen zijn:
  • Promotie boekingsplatform – Travel motivation & Research
  • Website vindbaar maken in Google – Research
  • Inhoudelijke content op de website – Booking
  • Samenwerking met hotels
  • Investeer in kwaliteit van de baan en de keuken – • On property
  • Gebruikt after sales – Follow-up
 • + -

  Lees meer

  Uit de resultaten van de interviews bleek dat er in Nederland zeker potentieel is om inkomend golftoerisme te ontwikkelen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit potentieel komt voort uit sterke punten zoals de ong. 200 golfbanen in Nederland binnen een korte reisafstand heeft, de vele culturele aandachtspunten die Nederland te bieden heeft, de relatief korte reistijd van het Verenigd Koninkrijk of Ierland naar Nederland, en het comfortabele klimaat om te golfen, vooral in de zomer.
  Ondanks het potentieel is Nederland momenteel nog vrij onbekend als bestemming voor golftoerisme, dit werd ook in de interviews getoond. Om ervoor te zorgen dat Nederland het aantal Britse en Ierse golftoeristen verhoogt, worden enkele aanbevelingen gegeven.
  Allereerst moet een promotieplan geïmplementeerd worden om Nederland meer bekendheid te geven als bestemming voor het golftoerisme. Er moet een duidelijke identiteit van Nederland worden gebruikt. Voor dit promotieplan, dienen er zowel on als offline promotiekanalen moeten worden gebruikt, persoonlijk contact wordt ook gewaardeerd.
  Daarnaast wordt een opleiding voorgesteld voor het personeel van Nederlandse golfbanen. In deze opleiding zal het personeel van de golfbanen voorbereid worden op het verwelkomen van buitenlandse gasten om deze gasten het juiste niveau van service te bieden. Naast het onderwijs, moet er een handboek worden geschreven, dat kan worden geraadpleegd op de golfbaan.

Scriptie: Onderzoek naar het aantrekken van Zweedse golftoeristen naar Nederland

Onderzoek naar inkomend golftoerisme vanuit Zweden

Door Jeffrey Bartijn - Hogeschool Inholland (University of Applied Sciences) HTRO

Scriptie: What are the touchpoints in the customer journey of the Chinese golfer visiting the Netherlands?

Onderzoek naar inkomend golftoerisme vanuit China

Door Simone Heezen - Leisure Academy NHTV Breda

 • + -

  Lees meer

  De resultaten van het onderzoek bevestigde nogmaals het probleem dat Nederland relatief onbekend is bij de internationale golftoeristen. Ook de Zweedse golftoeristen waren niet op de hoogte van het golfaanbod in Nederland, ondanks het feit dat zij Nederland in het verleden wel al eens hadden bezocht.
  Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er vier marketingmethoden geselecteerd die het meest geschikt zijn om de Zweedse golftoerist te bereiken en wellicht te inspireren om een bezoek te brengen aan Nederland om te komen golfen. Dit zijn:
  • Advertenties in de golfmagazines Svensk Golf of GolfDigest
  • Het inzetten van ambassadeurs
  • Een social media campagne in samenwerking met het NBTC
  • E-mailmarketing
  Ook zijn er op basis van de resultaten van het onderzoek twee samenwerkingsmogelijkheden ontwikkeld die kunnen bijdragen in het aantrekken van Zweedse golftoeristen naar Nederland. Dit zijn:
  • Samenwerking tussen de NVG, Nederlandse golfbanen en aanbieders van toeristische activiteiten
  • Samenwerking tussen de NVG, Nederlandse golfbanen en Zweedse touroperators
 • + -

  Lees meer

  De resultaten van het onderzoek zijn via zeven vragen uitgezocht:
  1. Who is the Chinese golfer?
  2. What are the motives to go on a (golf) vacation?
  3. Which information sources are used?
  4. Which booking channels are used?
  5. What would support customer satisfaction at the destination?
  6. Where do they leave their digital footprint?
  7. What does the Netherlands has to offer as a golf tourism destination?
  Er is kwalitatief onderzoek gedaan bij 9 Chinese golfers, 5 Chinese experts bij 2 Nederlandse toerisme experts bij 3 Chinese (markt) experts als Golf expert: Inesis Decathlon, European Golf Experience, Golf Professional, NL expert: Keukenhof en Zaanse Schans Markt expert: Personen werkzaam in Chinese cultuur (d.m.v. gevolgede China workshop).
  Chinese golf markt
  • Niche markt
  • Ontwikkelende markt
  • Niet gestimuleerd door de overheid
  • +/- 400.000 maandelijkse golfers
  • Elite sport
  • Ondernemers, zakenlieden, hoge leidinggevende
  Kijkend naar wat de Nederlandse golfbanen te bieden hebben, werd er o.a. gekeken naar de ranking van de banen aangezien Chinese dit het belangrijkste element vonden om op een golfreis te gaan.